U producenta - prawo

Regulacje, które zmieniają i kształtują przemysł spożywczy i chemiczno-kosmetyczny w Polsce i na świecie. Bądź na bieżąco!

UE: nowa strategia dotycząca tworzyw sztucznych

Zgodnie z nowymi planami przyjętymi 16 stycznia br. wszystkie produkty z tworzyw sztucznych na rynku UE do 2030 r. będą musiały nadawać się do recyklingu.

Oby nie szło na zmarnowanie

1 stycznia 2018 r. Czechy wprowadziły regulacje ograniczające utylizację żywności dla sklepów wielkopowierzchniowych. W Polsce trwają prace nad podobną ustawą.

Wiele małych firm niegotowych na JPK

Od 1 stycznia 2018 r. 1,6 mln mikrofirm jest zobowiązanych do comiesięcznego przekazywania rejestrów VAT w formacie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Znów rośnie płaca minimalna

Ok. 1,4 mln Polaków zarabiających tzw. płacę minimalną, w 2018 r. otrzyma 100 zł brutto podwyżki.

Firmy bagatelizują obowiązek zgłoszenia bankructwa

Każdy przedsiębiorca, który staje się niewypłacalny, ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

E-papierosy: w 2018 r. zerowa stawka akcyzy

Wysłuchano obaw producentów i przyjęto poprawkę, która zakłada zerową stawkę akcyzy do 31 grudnia 2018 r.

Urzędy skarbowe szkolą z JPK

W każdy wtorek grudnia urzędy skarbowe będą bezpłatnie szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.

Reklama piwa ma być możliwa dopiero od 23.00

Ledwo Sejm uchwalił zmianę Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a do konsultacji już trafił kolejny projekt nowelizacji tego aktu prawnego. Tym razem dotyczy godzin emisji reklam piwa.

KRD przeciw ograniczeniom uboju rytualnego i zakazowi hodowli zwierząt futerkowych

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że wprowadzenie nowych przepisów w życie przyniesie polskiemu drobiarstwu oraz związanym z nim gałęziom rolnictwa dotkliwe straty.

Wołowina na celowniku resortu

Resort rolnictwa przyjął Program rozbudowy głównych rynków mięsnych w Polsce na lata 2016-2020, w tym dla rynku wołowiny i w 2018 r. będzie go "uszczegóławiać".

Jednak wysokie stawki za wodę?

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.