U producenta - prawo

Regulacje, które zmieniają i kształtują przemysł spożywczy i chemiczno-kosmetyczny w Polsce i na świecie. Bądź na bieżąco!

Kania nie chce do Tarczyńskiego

Producent wędlin wydzierżawi swój majątek powiązanej ze sobą spółce celowej HK Ttrade.

Płaca minimalna w górę

W 2020 r. wysokość płacy minimalnej wyniesie 2450 zł brutto, o 200 zł więcej niż w 2019 r. i o 500 zł więcej niż w 2015 r.

Już za trzy lata producenci zapłacą za opakowania

Za niecały rok Polska jest zobowiązana zaimplementować unijną dyrektywę, nakazującą producentom ponosić koszty zbiórki opakowań. Ma ona zacząć działać najpóźniej od 2023 r. Producenci już mają pomysł, jak to zrobić.

Elektroniczny sąd Ultima Ratio wydał pierwsze wyroki

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie rozpoznał już pierwsze sprawy. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł. Pierwsze 8 spraw rozstrzygnęli średnio już po 11 dniach.

Wzgórza prosecco na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Włoskie wzgórza, na których dojrzewają winogrona służące do wyrobu wina prosecco, trafiły na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O wyróżnienie dla regionu ubiegano się od ponad dekady.

Matryca stawek i wiążące informacje stawkowe

19 lipca Sejm przyjął przepisy, które wprowadzą nową matrycę stawek VAT i tzw. wiążące informacje stawkowe. Ułożenie na nowo systemu klasyfikacji, likwidacja niektórych pozycji z załączników do ustawy o VAT na rzecz bardziej ogólnego podejścia ma w założeniu pomóc przedsiębiorcom.

Przewaga kontraktowa na nowo

Nowe przepisy w ustawie o przewadze kontraktowej zakazują m.in. sprzedaży produktów rolniczych poniżej ceny referencyjnej. Będzie ona ogłaszana raz do roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie dotyczyła wybranych produktów.

Sejm przyjął projekt ustawy o mechanizmie podzielonej płatności i nowej matrycy stawek VAT

Planowane rozwiązania, w tym MPP oraz wiążąca informacja stawkowa mają wejść w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT mają być stosowane od 1 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorco, od stycznia 2020 r. zapłacisz większy ZUS

W czerwcu br. rząd przedstawił prognozy makroekonomiczne zawarte w założeniach projektu budżetu państwa na kolejny rok. Wynika z nich, iż przedsiębiorców czeka wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Najmocniej odczują zmianę mali przedsiębiorcy.

Ustawa dotycząca oznakowania "bez GMO" podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Nowe przepisy wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2020 r.

Sąd elektroniczny już działa, ale na razie nie rozpatrzył żadnej sprawy

Pierwszy e-sąd Ultima Ratio rozpoczął działalność w końcu kwietniu, ale do tej pory nie rozpatrzył żadnej sprawy. Powód? Aby firmy rozstrzygały sprawy w UR trzeba to wpisać do umów np. z kontrahentami. Taka procedura musi trwać i założyciele, jak twierdzą, byli tego świadomi.

} }