Wyniki wyszukiwania dla tagu - Uokik
ilość wyników: 234

Bać-Pol tworzy nowy oddział

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest porozumienie w sprawie przejęcia Hampolu.

Coca-Cola wchodzi w spółkę

Prezes UOKiK wydała zgodę na utworzenie spółki przez APPE France i Coca-Cola Enterprise.

Eurocash inwestuje w drogerie

Eurocash został mniejszościowym udziałowcem w spółkach z Grupy Polbita-Interchem. Na razie.

Wyższa cena za Eko Holding

Advent International podniósł cenę w wezwaniu na zakup akcji Eko Holdingu. Obecnie wynosi ona 5,60 zł za walor.

Zgoda na przejęcie Eko Holding

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Ecorse Investments kontroli nad spółką Eko Holding.

Bać-Pol przejmuje Hampol

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na nabycie przez Bać-Pol części mienia spółki Hampol.

Gradeccy przejmują PGD Polska

Władze spółki Eko Holding podpisały z firmą ICG Finanse, której 100-proc. udziałowcami są Marzena i Krzysztof Gradeccy, aneks do umowy dotyczącej sprzedaży udziałów w PGD Polska.

Kara dla Lidla

UOKiK nałożył na Lidla karę w wysokości ponad 1,8 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna.

Drogerie Natura i Astra ujednolicają asortyment

Interchem zaczął proces zmiany szyldu z Aster na Natura.

Czerwona Torebka chce przejąć Merlina

Grupa Czerwona Torebka podpisała list intencyjny dotyczący przejęcia Merlin.pl SA.