80% świętujących wyda na Dzień Matki czy Ojca nie więcej niż 100 zł. Takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą GfK.

Firma badawcza GfK sprawdziła, czy i w jaki sposób Polacy obchodzą święta okolicznościowe takie jak walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka czy Dzień Ojca. Z sondażu jasno wynika, że najchętniej celebrowaną okazją w tym zestawieniu jest Dzień Matki. W tym roku celebtuje go aż 52% ankietowanych, w większości są to kobiety (niemal 60% kobiet vs 45% mężczyzn). Najchętniej świętują przedstawiciele grupy wiekowej między 30. a 39. rokiem życia.

– Spośród osób obchodzących Dzień Matki prawie 60% planuje sprawić swojej mamie upominek. Zrobi tak troje na czworo respondentów w wieku od 15 do 39 lat. Z kolei 30% kupuje w tym roku kwiatka, a co piąta osoba spędza ten dzień na uroczystym obiedzie w domu – mówi Anna Szwedowska, konsultant w GfK.

Jak podkreśla ekspert, tu także widoczny jest wpływ słabszej sytuacji ekonomicznej Polaków. Aż 41% ankietowanych odpowiedziało w ankiecie, że nie przeznaczy na tegoroczny Dzień Matki więcej niż 50 zł, natomiast 38% planowało wydatek rzędu 50-100 zł. Jedną z rzadziej planowanych atrakcji w tym dniu są wyjścia do restauracji, kawiarni lub baru – taki wybór zadeklarowało zaledwie 4% świętujących.

Dzień Ojca bez szaleństw

Z kolei – według danych GfK – najrzadziej obchodzonym świętem z tego zestawienia jest Dzień Ojca. Tę okazję zamierza celebrować jedynie co trzeci respondent. Ponad połowa ankietowanych z tej grupy myśli o upominku, a 24% przygotuje dla taty uroczysty posiłek.

Poziom wydatków na uczczenie Dnia Ojca kształtuje się podobnie do Dnia Matki. Tu również blisko 80% świętujących wyda kwotę do 100 zł. Co piąty chciałaby zamknąć wydatki w 30 zł, tyle samo w granicach 30-50 zł, a 38% przeznaczy na ten cel między 50 a 100 zł. Zaledwie 3% wyda na tę okoliczność ponad 200 zł.

Więcej nt., co Polacy najchętniej kupią na Dzień Matki znajdziesz TUTAJ.

Źródło: GfK Polonia. Zdjęcie: Shutterstock