Agencja Inquiry po raz drugi przeprowadziła badanie dotyczące znajomości pojęcia live commerce oraz zwyczajów związanych z tego rodzajem zakupów online.

Podobnie jak w ubiegłym roku, niemal 4 Polaków na 10 obejrzało taką transmisję sprzedażową, a 12% dokonało podczas niej zakupów. Jedynie co trzecia osoba kojarzy pojęcie „live commerce” z nazwy, a po zapoznaniu się z definicją zjawiska, jego znajomość deklaruje już 70% respondentów. Znacząco częściej z live commerce spotkali się młodsi badani – szczególnie ci pomiędzy 18. a 34. rokiem życia.

Miejscem, gdzie badani spotykają się z live commerce jest nadal najczęściej Facebook (64% osób, które zetknęły się z transmisjami live commerce), a następnie YouTube (31%). Na kolejnych miejscach są Instagram (25%) oraz TikTok (16%).

Podobnie jak rok temu, najbardziej popularne są te transmisje online, na których można zakupić odzież – na nią wskazuje ponad połowa osób kupujących w ten sposób. Tym, którzy korzystają z zakupów w formie live commerce, zdarza się oprócz tego kupować w ten sposób takie produkty jak obuwie i akcesoria, kosmetyki, perfumy czy artykuły dla dzieci. Nadal najczęściej są to transmisje organizowane przez prywatnych pojedynczych sprzedawców lub małe butiki/małe firmy.

Wyniki tegorocznej fali badania nie różnią się znacząco z tymi sprzed roku. Poza jedną kwestią – średnią kwotą wydawaną podczas jednorazowych zakupów tego rodzaju. Spadła ona bowiem z zeszłorocznych 310 zł do 210 zł w tym roku. Oznacza to spadek o ponad 30%. Z dużym prawdopodobieństwem, jak wiele innych zjawisk, wynikać to może z obecnie słabszej kondycji finansowej polskich konsumentów.

Nadal to forma zakupów, która wzbudza wysoki poziom satysfakcji i zadowolenia wśród klientów. Aż 84% osób, które kiedykolwiek sięgnęły po tego rodzaju zakupy pozytywnie ocenia live commerce, a 2/3 spośród tych osób zamierza nadal korzystać z tej formy zakupów.

W tegorocznej fali badania można zaobserwować istotny wzrost innych form zakupów realizowanych poprzez media społecznościowe niż live commerce. Obecnie 47% Polaków wskazuje, że dokonało takiego zakupu, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. Oznacza to nic innego jak fakt, że media społecznościowe to już dawno nie tylko platforma służąca do komunikowania się czy dzielenia przeżyciami. Znaczenie reklamowe tych kanałów znane jest nam już od dawna, ale coraz mocniej popularne staje się realizowanie zakupu bez „wychodzenia” z danego medium społecznościowego.

- Zjawisko dokonywania zakupów z pomocą social media staje się coraz bardziej popularne. Samo live commerce nie rozwinęło się jednak znacząco w przeciągu ostatniego roku. Mimo to stanowi realną alternatywę dla innych kanałów e-commerce, szczególnie w kategorii odzieżowej – komentuje Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Według niej, warto przyglądać się temu zjawisku, gdyż segment zakupów realizowanych na żywo podczas transmisji online będzie się rozwijać.

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2023 r. na reprezentatywnej próbie odpowiednio 1005 dorosłych Polaków metodą CAWI (sondaż online na panelu YouGov).

Zdjęcie: Shutterstock