Z danych GUS wynika, że koszty energii w pierwszym kwartale 2023 r. odpowiadały za 4% kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

– Firmom coraz mocniej ciążą koszty energii, które w pierwszym kwartale 2023 r. odpowiadały już za 4% kosztów (vs 3,3% w pierwszym kwartale 2022 r.). Łączny udział kosztów zużycia materiałów i energii utrzymał się na zbliżonym poziomie (50,5% vs 50,4% w pierwszym kwartale 2022 r.). Jednocześnie udział kosztów wynagrodzeń nieznacznie spadł, do 13,6% – wyliczyli ekonomiści PKO BP.

Jak podaje GUS, w pierwszym kwartale 2023 r. przychody ogółem firm były wyższe o 18% od osiągniętych rok wcześniej, jednak koszty ich uzyskania wzrosły o 19,1%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 17,5%, a koszty tej działalności – o 19%. Wynik finansowy netto wyniósł 58,8 mld zł, co oznacza lekki spadek ( i -0,2% rdr.).

To według ekspertów pokazuje, że zdolność firm do utrzymywania rentowności w okresie dekoniunktury okazała się względnie wysoka. – Spodziewamy się utrzymania rentowności przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie również w drugim kwartale 2023 r. – oceniono w komentarzu PKO BP do danych GUS.

Wskazano w komentarzu PKO BP, że niektóre branże wypracowały nawet wzrost rentowności obrotu netto względem pierwszego kwartału 2022 r., m.in.: budownictwo (4,9%; +1,4pp rdr.), transport (4,4%; +0,7 pkt proc. rdr.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3,8%; +1,1 pkt proc. rdr.). Dodano, że rentowność przetwórstwa przemysłowego spadła do 4,6% (-0,8 pkt proc. rdr.; 0,8 pkt proc. qdq.).

Źródło: PAP/MH. Zdjęcie: Shutterstock