Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w I kwartale br. o 14% r/r do 12,34 mld zł, utrzymując tempo wzrostu z IV kwartału ub.r. dzięki najlepszej na rynku ofercie. Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca Grupę Mall i Wejdo, wzrosła o 21,4% r/r.
 
Allego może pochwalić się także wzrostem liczby aktywnych kupujących na platformie, która wzrosła czwarty kwartał z rzędu, osiągając w I kwartale br. poziom 14,2 mln, zaś średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o prawie 10% r/r do 3 582 zł.
 
Jak informuje Allegro zwyżkujące GMV i take rates, mocny wzrost przychodów z usług reklamowych, jak i kontrola kosztów przyczyniły się do wzrostu skorygowanego wskaźnika EBITDA z działalności w Polsce o 29,7% r/r do 600,6 mln zł w I kwartale br., zwiększając marżę GMV o 0,59 pp w ujęciu rocznym do 4,87%. Skorygowana EBITDA dla rozszerzonej grupy była o 14,7% wyższa r/r*.
 
Allegro Smart! i Allegro Pay - kluczowe marki Allegro - wciąż nawzajem zwiększają swoją atrakcyjność, napędzając jednocześnie biznes grupy. Allegro Pay kontynuował solidny wzrost dzięki wachlarzowi opcji „kup teraz, zapłać później” - wartość pożyczek przyznanych za jego pośrednictwem wzrosła o 82% r/r do niemal 1,8 mld zł. W przyszłości Allegro chce poszerzać ofertę o nowe produkty i usługi finansowe w ramach współpracy z Aion Bankiem. Beneficjenci programu Smart! przełączają się na nowe warunki ogłoszone w listopadzie zeszłego roku. Do końca marca już prawie połowa użytkowników przedłużyła swoje roczne abonamenty o podwyższonej cenie i minimalnej wartości zakupu bez negatywnych skutków w postaci rezygnacji czy ograniczenia wydatków w ramach programu. Pełen efekt marżowy zmienionych warunków oferty Smart! będzie widoczny w ciągu najbliższych miesięcy. Również w I kwartale liczba allegrowych automatów paczkowych One Box wzrosła do ponad 2700, dodatkowo poszerzając już i tak największą w Polsce sieć punktów odbioru dostępną na Allegro.
 
Ponadto w maju Grupa uruchomiła platformę Allegro.cz, co stanowi kluczowy krok w jej międzynarodowej ekspansji.
 
Jak zapewnia Allegro w II kwartale br. firma planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 11-12% r/r, przy wzroście przychodów o 16-18% i skorygowanej EBITDA o 13-16% r/r. W segmencie Mall przewidywana wartość GMV spadnie w II kwartale o 3-6% r/r, przychody będą o 8-11% niższe r/r, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 110-120 mln zł. Z kolei wydatki inwestycyjne szacowane są na 110-120 mln zł w Polsce i 35-40 mln zł w segmencie Mall. Na poziomie skonsolidowanym, Allegro szacuje wzrost GMV w II kwartale na 10-11% r/r, a przychodów o 9-11%. Skorygowana EBITDA grupy powinna być o 3-8% r/r wyższa, zaś łączny CAPEX na drugi kwartał spodziewany jest na poziomie 145-160 mln zł.
 
Jeżeli chodzi o czeski rynek to sytuacja makroekonomiczna przekłada się na ograniczenia w wydatkach tamtejszych konsumentów, a w konsekwencji na spadek GMV z tradycyjnej części biznesu Mall'a. Allegro.cz będzie potrzebować trochę czasu, by zrównoważyć to nowym GMV.
 
- Nasze nastawienie na rozwój i dyscyplinę kosztową przynosi coraz większe korzyści. Podtrzymaliśmy tempo wzrostu GMV i poprawiliśmy marżowość na poziomie EBITDA w Polsce, solidnie rozpoczynając rok, choć sytuacja makroekonomiczna jest wciąż dużym wyzwaniem. Coraz szerszy wybór na Allegro i świetny stosunek jakości do ceny przyciągają coraz więcej klientów - zarówno kupujących, jak i sprzedających - podczas gdy my staramy się przekładać rosnące GMV i przychody na lepsze marże - powiedział Roy Perticucci, prezes Allegro.
 
I dodaje, że kolejnym kluczowym celem jest rozwój Allegro.cz, któremu chwilę zajmie zbilansowanie tempa spadającego biznesu tradycyjnego w Mall'u. Podobnie jak w większości krajów Europy Środkowej poza Polską, konsumenci w Czechach nie są jeszcze zaznajomieni z modelem marketplace.
 
- Zamierzamy wyciągnąć jak najwięcej wniosków ze startu w Czechach, aby na tej bazie opracować plan działań, który pozwoli nam w przyszłości szybciej wchodzić na nowe rynki w obrębie działania segmentu Mall - zapewnia prezes Allegro.

* Allegro uwzględniło w niniejszym komunikacie prasowym alternatywne mierniki wyników, które nie są zdefiniowane w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Definicje alternatywnych mierników wyników stosowanych przez Allegro można znaleźć w rocznym sprawozdaniu zarządu Grupy, na stronie 13, dostępnym pod tym adresem.