Na prezydenta Rady Izby wybrano pana Andrzeja Ludka. Na Prezesa Zarządu Polskiej Izby Handlu wybrano Macieja Ptaszyńskiego (na zdjęciu).

Maciej Ptaszyński zastąpił dotychczasowego wieloletniego prezesa Waldemara Nowakowskiego.

Ptaszyński od 2020 był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Handlu, od 2011 roku dyrektorem generalnym Polskiej Izby Handlu. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Accor Services Polska. Pracował także jako dyrektor regionu w Adecco Poland. Od 2008 zaangażowany był w działania mające na celu poprawę rozwiązań legislacyjnych dotyczących funkcjonowania firm handlowych w Polsce i Unii Europejskiej. Z wykształcenia politolog oraz absolwent kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Pacific Lutheran University w Tacomie, USA.

- Dziś [tj. 23 maja 2023 - przyp. red.] Rada Polskiej Izby Handlu podjęła decyzję o wyborze nowego zarządu Izby na lata 2023-2027, na czele którego mam zaszczyt stanąć jako prezes. To ogromne wyzwanie i zobowiązanie. W imieniu całego zarządu dziękujemy za ten kredyt zaufania - pisze na Twitterze Maciej Ptaszyński.

Polska Izba Handlu jest największą reprezentacją handlu detalicznego w Polsce. Działa od 1997 r. Skupia ponad 30 tys. polskich sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych, a także firmy usługowe.

- Jesteśmy obecnie jednym z  partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierzemy udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych. Włączamy się w procesy legislacyjne i  składamy nasze projekty ustaw - podkreśla organizacja.