Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. spadła o 7,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1% - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,4% rdr.

W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,8%, podczas gdy w tym czasie w 2022 r. zanotowała wzrost o 10,8%.

W kwietniu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. raportowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 17,3% wobec wzrostu o 21,2% przed rokiem).

Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 15,6%), „meble, rtv, agd” (o 14,7%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 14,5%).

Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi  wykazały spadek (o 8%).

Spośród prezentowanych grup niewielki wzrost sprzedaży zaobserwowano jedynie w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 0,6%).

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2023 r.:

  kwiecień kwiecień marzec marzec  
  rdr mdm rdr mdm  
           
ogółem -7,3 0,1 -7,3 14  
pojazdy mechaniczne -5,1 -16,3 -1,2 18,1  
paliwa -14,5 2,4 -20,7 11,7  
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -8,0 2,9 -4,6 12,3  
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -  
leki, kosmetyki -2,5 -0,2 -1,8 6,5  
odzież, obuwie 0,6 9,7 1,7 17,2  
meble, AGD, RTV -14,7 -0,9 -15,2 19  
prasa, książki -15,6 2,7 -17,8 13,4  
pozostałe -17,3 -7,8 -18,5 17,4