A konkretnie skorzysta z niej 110 spółdzielni handlowych PSS Społem i 90 GS Samopomocy Chłopskiej, które prowadzą piekarnie i ciastkarnie. Jest to rezultat czteromiesięcznej walki o objęcie tarczą gazową rodzimych piekarń, w tym spółdzielczych, którą zainicjował KZRSS Społem, zawiązując koalicję „Za Chlebem”. Starania prezesa KZRSS Ryszarda Jaśkowskiego relacjonowaliśmy na bieżąco.

9 marca br. Sejm przyjął jego argumenty, a także poprawki senackie w nowelizowanej ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I to w zdumiewającym stylu. Za głosowało 427 posłów, przy tylko jednym głosie przeciw i 11 wstrzymujących. Natomiast Senat głosował jednogłośnie 95 głosami za racjami spółdzielni, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. To oznacza, że Społem udało się uzyskać ponad podziałami partyjnymi consensus wszystkich czterech klubów parlamentarnych (PiS, KO, KP i Lewicy) oraz pięciu kół poselskich (oprócz Konfederacji i Wolnościowców). Niemały w tym udział mieli: minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, senator Krzysztof Kwiatkowski i posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Gdyby scenariusz potoczył się inaczej, pod znakiem zapytania byłaby dalsza działalność m.in. 24 ponadstuletnich spółdzielni. W regionach słyną one z wielokrotnie nagradzanych i certyfikowanych, tradycyjnych wyrobów. Np. PSS Częstochowa ma popularny chleb jurajski, LSS Lublin i PSS Radzyń Podlaski cebularze, PSS Płock kojarzony jest z chlebem razowym, PSS-y Siedlce, Siemiatycze, Koło i Zamość z żytnim, PSS Kielce z razowym żytnim, PSS Garwolin z wiejskim, PSS Włocławek ze swojskim, a PSS Piotrków Trybunalski ze staropolskim.

Warto odnotować, że z tarczy gazowej nie mogą skorzystać spółki o nazwie Społem, które prowadzą piekarnie, ale zrezygnowały wcześniej ze statusu spółdzielni. Mowa o Radomiu, Zakopanem, Chełmie, Lubartowie, Hajnówce, Zabrzu, Chełmnie, Oławie, Rudzie Śląskiej i Jaśle. Teraz grożą im poważne kłopoty.

Obecnie KZRSS Społem zrzesza 227 spółdzielni, które zatrudniają 26 tys. pracowników w 2,1 tys. sklepach o pow. 404 tys. mkw., 93 punktach gastronomicznych, 33 barach mlecznych, 154 piekarniach i 30 ciastkarniach, przy 7,25 mld zł obrotu rocznie.