Jak przyznaje firma, rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w historii dla sprzedawców internetowych. Dla Allegro był to jednak kolejny rok wzrostu.

- Wojna w Ukrainie nadal zmienia krajobraz geopolityczny i ma wpływ na presję inflacyjną, co przekłada się na obawy ze strony handlu, zakłócając łańcuchy dostaw i biznesplany w różnych sektorach. Allegro udowodniło jednak, że jest najwygodniejszą platformą zakupową dla klientów w czasach inflacji - komentuje wyniki Roy Perticucci, CEO Allegro.

I dodaje, że firma spełniła wszystkie oczekiwania finansowe na rok 2022 i teraz szybko przechodzi do następnego celu, jakim jest uruchomienie modelu marketplace na arenie międzynarodowej - począwszy od Czech (jeszcze w tym roku). Jednocześnie Allegro skupia się na zarządzaniu kapitałem i dyscyplinie kosztowej w ramach całej Grupy, aby sfinalizować postawione sobie cele.

- Gdy sytuacja makroekonomiczna w końcu się poprawi to chcemy być gotowi do działania i budowania naszej rynkowej skali. Jesteśmy przekonani, że baza klientów daje nam przewagę w tym zakresie. Dysponujemy planem i odpowiednim zestaw priorytetów, aby rosnąć - podsumowuje Roy Perticucci.

Allegro w 2022 roku - liczby

Wartość towarów brutto (GMV), czyli wartość towarów sprzedawanych za pośrednictwem Allegro w Polsce wyniosły 14% rdr i osiągnęły 14,4 mld zł w IV kwartale, rosnąc o 15,9% rdr do 49,4 mld w całym 2022 r.

Koncentracja grupy na ciągłym poszerzaniu asortymentu i pracy nad oferowaniem najlepszych cen przełożyła się na wzrost przychodów w polskim oddziale firmy o 26,5% rdr - do 2 mld zł w IV kwartale i o 24,1% - do 6,65 mld zł w cały 2022 r.

Z kolei liczba aktywnych kupujących Allegro wzrosła o 560 tys. rdr i osiągnęła 14,1 mln IV kwartale, podczas gdy GMV na aktywnego nabywcę było o 11,3% wyższe rdr i w Polsce wyniosło 3 515 zł. Kupujący bardziej niż kiedykolwiek doceniają konkurencyjne ceny i szybkość dostaw. 

Skorygowana EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją i z wyłączeniem pozycji jednorazowych) dla polskich operacji wzrosła o 41,2% rdr w IV kwartale do zł 708 mln zł i była napędzana dzięki poprawie marży i wzrostowi wzrostowi GMV. W całym 2022 r. skorygowana EBITDA wyniosła 11,6% i sięgnęła 2,31 mld zł.

Natomiast jeżeli chodzi o skonsolidowany GMV to wzrósł on o 25,2% rdr w IV kwartale. Przychody wyniosły 92,6% i były wyższe dzięki konsolidacji segmentu MALL, który nastąpił od II kwartału. Z kolei skorygowana EBITDA wzrosła o 33,3% r/r. Całkowity skonsolidowany GMV wzrósł o 23,2%, przychody wzrosły o 68,2%, a skorygowana EBITDA była wyższa o 4,1% po inkorporacji wyników MALL za ostatnich 9 miesięcy.

Biznes Allegro w Polsce stanowiący ok. 95% całej działalności grupy odnotował wzrost GMV i przychodów odpowiednio o 15,9% i 24,1% w ub.r. Skorygowana EBITDA zanotowała wzrost o 11,6% rdr, a CAPEX 662 mln zł - wszystko zgodnie z oczekiwaniami. IV kwartał przyniósł dalszą odbudowę marży, przy wzroście kwartalnym o 14% rdr, a GMV przekłada się na wzrost przychodów o 26,5% i skok skorygowanej EBITDA o 41,2% w ujęciu rocznym.

Więcej ofert, więcej kupujących

W ostatnim kwartale na Allegro pojawiło się ponad 160 nowych, znaczących partnerów biznesowych, co zwiększyło ogólną liczbę ofert do 290 mln na koniec 2022 r. Jednocześnie wzrosła liczba aktywnych kupujących do ponad 14 mln, podczas gdy średni GMV, jaki wygenerowali, wzrósł o kolejne 11,3% rdr do 3 515 zł w IV kwartale.

Oferta Allegro Pay "kup teraz - zapłać później" także nadal odnotowuje solidny wzrost, a wartość udzielonych pożyczek sięgnęła w ub.r. 5,5 mld zł – ponad 3,7-krotnie więcej niż w poprzednim roku i 1,5 mld zł powyżej całorocznego celu. Allegro Pay zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić nowe produkty i usługi finansowe we współpracy z AION Bankiem. Z kolei Allegro Smart! dzięki zmianie cennika częściowo złagodzi wpływ indeksacji na koszty dostawy, bez negatywnego wpływu na liczbę użytkowników.

Plany na 2023 r.

W tym roku Allegro planuje jeszcze lepiej wykorzystać swoje 2500 automatów paczkowych One Box w Polsce, aby jeszcze rozbudować 60-tysięczną sieć punktów odbioru.

Firma planuje ponadto umacniać pozycję w kraju i wygrywać za granicą, w tym przygotować się do udanego wdrożenia modelu marketplace w Czechach.

- Naszym celem jest kontynuacja rentownego wzrostu GMV w Polsce poprzez wyrównanie dotychczas niedoindeksowanych kategorii oraz poprawie marży dzięki reklamie i monetyzacji. Nacisk kładziony jest na przesunięcie marży w Polsce z powrotem w kierunku docelowego poziomu 5%. Jednocześnie dążymy do przyspieszenia rozwoju GMV na poziomie grupy poprzez międzynarodowe premiery platformy Allegro, poczynając od MALL w Czechach. Naszym kluczowym kierunkiem strategicznym jest dalsza optymalizacja kosztów, poprawa efektywności w całej grupie i znaczne obniżenie CAPEX w celu dalszej poprawy przepływów pieniężnych. Nasze wyniki w I kwartale tego roku były więcej niż zadowalające. Oczekujemy dalszego wzrostu GMV, przychodów i skorygowanej EBITDA zarówno w zakresie działalności polskiej, jak i na poziomie skonsolidowanym - informuje Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.