Rynek produktów FMCG obejmuje produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz chemię gospodarczą i kosmetyki.

Jak podaje Grupa Eurocash w swoim skonsolidowanym raporcie rocznym za cały 2022 r., całkowity udział wartości sklepów wielkoformatowych od kilku lat zmienia się na korzyść sieci dyskontowych. Tendencja ta, zgodnie z analizami agencji PMR będzie się utrzymywać [patrz wykres]. 

Jednocześnie jednak - podaje Eurocash - sprzedaż sklepów, które pozostają na rynku rośnie, co zgodnie z danymi NielsenIQ, przekłada się na wzrost wartości sprzedaży sklepów małoformatowych o 12,2% r/r. Sprzedaż sklepów od 41 do 100 mkw. zanotowała w 2022 r. wzrost o 15,4% r/r; małe supermarkety (101-300 mkw.) - o 12,3% r/r; a sklepy o powierzchni do 40 mkw. - o 6,5% r/r.

Pośród dużych formatów, dyskonty wypracowały wzrost sprzedaży o 22,1% r/r, podczas gdy supermarkety wzrosły o 13,6% r/r. Segment hipermarketów zanotował w 2022 r. 10,6-proc. wzrost sprzedaży.

W opinii Grupy Eurocash, w kolejnych latach "brak jest przesłanek do dalszego znaczącego ograniczania roli handlu małoformatowego". Według Grupy, przemawiają za tym zarówno uwarunkowania zewnętrzne (struktura demograficzna), jak i wewnętrzne polegające przede wszystkim na pojawieniu się mechanizmów konsolidacyjno-modernizacyjnych umożliwiających skuteczne konkurowanie z placówkami wielkoformatowymi.

- Jednym z przejawów tego trendu jest zrzeszanie się sklepów o powierzchni do 300 mkw. w sieciach franczyzowych, zarówno o charakterze tradycyjnym będących de facto formą programów lojalnościowych, jak i nowoczesnym, czyli silnie wiążącym detalistów ze źródłem zakupów. Zgodnie z szacunkami już ponad połowa tradycyjnych sklepów spożywczych jest zrzeszonych w sieciach franczyzowych: w 2021 r. było to 52%, a w 2022 r. szacowany udział wzrósł do 57% - informuje Grupa Eurocash w swoim raporcie za ubiegły rok.

Na koniec 2022 r. w Grupie Eurocash działało 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 r. Spadek ten wynika głównie z przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku weryfikacji liczby sklepów Abc oraz Delikatesów Centrum. Grupa zarządza również takimi markami sklepów, jak Groszek, Lewiatan czy Duży Ben.

Wyniki Eurocash za cały 2022 r. - TUTAJ.

Zgodnie z danymi NielsenIQ, wartość całego rynku spożywczego w Polsce wzrosła w 2022 r. o 16,2% w porównaniu z rokiem 2021.