Globalny łańcuch zaopatrzenia i dystrybucji polskiej firmy odzieżowej, zarządzany przez spółkę LPP Logistics, obejmuje blisko 40 rynków sprzedażowych oraz 18 krajów produkcyjnych w Europie i Azji. Duże rozproszenie łańcucha dostaw i różnice czasowe dzielące poszczególne jego ogniwa stanowiły wyzwanie dla firmy w kontekście sprawnej komunikacji. Z myślą o konieczności zsynchronizowania operacji logistycznych na tak dużą skalę oraz potrzebie ich bieżącego monitorowania, spółka podjęła decyzję o wdrożeniu własnego narzędzia do centralnego zarządzania elektronicznym obiegiem informacji w czasie rzeczywistym. Zaimplementowany przez firmę system Control Tower ma pozwolić na ciągłą realizację operacji, kontrolę przepływu towaru i komunikację ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Wśród nich są m.in. kupcy, ponad 1200 międzynarodowych dostawców, dwa centra dystrybucyjne, zespół odpowiedzialny za zarządzanie obszarem logistyki w Polsce oraz Azji, a także agenci spedycji operujący na rynkach azjatyckich.

- Minione lata zostały zdominowane przez zawirowania w łańcuchach dostaw. To wymusiło na biznesie szybką i sprawną adaptację do zewnętrznych uwarunkowań rynku. Naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie było wdrożenie szytej pod potrzeby LPP Logistics platformy Control Tower. Dzięki temu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym wykrywać odchylenia w zakresie samego procesu przepływu towaru pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha. Możemy też korygować pojawiające się nieprawidłowości, począwszy od procesów okołoprodukcyjnych realizowanych przez fabrykę, poprzez booking transportu dla gotowych przesyłek, dokumentację, a skończywszy na procesie dostawy finalnego produktu do naszych centrów dystrybucyjnych – komentuje Małgorzata Bogdziewicz, supply chain management director, LPP Logistics.

Jednym z pierwszych zaimplementowanych modułów platformy Control Tower był Supplier Portal, w którym dostawcy ze wszystkich krajów produkcyjnych samodzielnie generują etykiety logistyczne, co pozwala na standaryzację pakowania i optymalizację zagospodarowania powierzchni magazynowych.

- W ślad za uruchomieniem samego modułu Supplier Portal, zagospodarowanie magazynu automatycznego w naszym centrum dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim wzrosło aż o 20%, czyli o 15 tys. mkw. Oznacza to, że bez kolejnych inwestycji, uzyskaliśmy dodatkowe miejsce dla 240 tys. szt. kartonów – wyjaśnia Małgorzata Bogdziewicz.

System dostępny jest w trzech wersjach językowych, co umożliwia obsługę ponad 85 tys. zamówień i towarzyszących im transportów w globalnym łańcuchu dostaw wszystkimi środkami transportu.

Jak informuje LPP, wdrożenie Control Tower, oprócz stworzenia nowych możliwości operacyjnych w obsłudze procesu dostaw, wiąże się z wymiernymi korzyściami środowiskowymi. Samo zastosowanie modułu Supplier Portal i implementacja procesu standaryzacji opakowań zbiorczych do wysyłki zamówień z fabryk, poza określonymi oszczędnościami przestrzeni magazynowej wygenerowało też dodatkowe benefity. Bardziej efektywne zagospodarowanie kontenerów morskich, czy zmniejszenie liczby przesyłek kurierskich, przekłada się na realne ograniczenie emisji CO2. Dużą zaletą platformy jest również digitalizacja obiegu informacji i częściowa rezygnacja z dokumentów drukowanych.

- Control Tower jest obecnie jednym z najważniejszych realizowanych przez nas projektów, który w przyszłości będzie wspierał także działania w zakresie obsługi klientów zewnętrznych – podsumowuje Małgorzata Bogdziewicz.

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni ponad 450 tys. m2. Działa na 3 kontynentach.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na prawie 40 rynkach na świecie. Spółka ma sieć ponad 1800 salonów o łącznej powierzchni 1,5 mln m2.