W Polsce wobec coraz bardziej ostrożnych zachowań konsumenckich, które nasiliły się od ostatniego kwartału ub.r. znaczenie cen w decyzjach zakupowych będzie nadal rosnąć. 

Biedronka zamierza jednak dotrzymać obietnicy i jako priorytet stawia sobie utrzymanie niskich cen, zapewniając preferencje konsumentów, chroniąc wzrost sprzedaży i ograniczając potencjalne skutki spadków cen.

Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do swoich klientów i poprawić komfort zakupów, Biedronka planuje w tym roku otworzyć 130-150 nowych sklepów, a remodelingowi poddać ok. 350 placówek.

Biedronka po raz kolejny zainwestowała w swoją konkurencyjność i umocniła się na pozycji lidera. Potwierdzają to wyniki, które przekroczyły koszyk inflacji. I tak w 2022 r. sprzedaż sieci w walucie lokalnej wzrosła o 24,1%, przy LFL na poziomie 20,6%. W euro sprzedaż osiągnęła 17,6 mld, 20,9% więcej niż w 2021 r. Dobre wyniki sprzedaży doprowadziły do solidnego wzrostu EBITDA o 15,0% (+18,1% w walucie lokalnej), przy spadku marży o około 45 punktów do 8,8%. Spadek ten spowodowany jest inwestycjami w ceny, wzrostem kosztów żywności, energii i paliwa. 

2022 r. Biedronka zwiększyła liczbę sklepów o 145 placówek (157 otwarć i 12 zamknięć), zmodernizowała także 367 sklepów i otworzyła nowe centrum dystrybucyjne. Tym samym ub.r. Biedronka zamknęła 3395 placówkami (3250 w 2021 r.).

Na inwestycje w naszym kraju w 2022 r. Grupa Jeronimo Martins przeznaczyła 485 mln euro (438 mln euro w 2021 r.).

Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż całej Grupy Jeronimo Martins to w 2022 r. w Portugalii, Kolumbii i w Polsce wypracowała ona zysk zysk w wysokości 590 mln euro czyli o 27,5% wyższy niż rok wcześniej.  

- W 2022 r. skrajnej niepewności i wysokiej presji, konsumenci ponownie docenili wartość naszych propozycji, a mianowicie inwestycji w cenę, i wzmocnili zaufanie do naszych brandów. Z kolei wojna w Ukrainie przyczyniła się do zakłóceń w międzynarodowych łańcuchach dostaw spowodowanych przez m.in. pandemię Covid-19. Po trudnościach, które przewidywaliśmy na początku 2022 r., pozostaliśmy wierni zobowiązaniu podjętemu w tamtym czasie i przyczyniliśmy się do ograniczenia inflacji cen żywności. Wchłonęliśmy część podwyżek cen naszych dostawców, przenosząc na konsumentów tylko część wzrostu kosztów sprzedanych towarów. Nie wątpię, że determinacja, z jaką nasze spółki broniły niskich cen i inwestowanie w akcje promocyjne zostały docenione przez rodziny i chroniły wolumeny i rentowność grupy. W 2022 r. kontynuowaliśmy również inwestycje w celu rozszerzenia i poprawy naszej obecności na rynkach, na których jesteśmy obecni, wchodząc w 2023 r. z mocnym impetem sprzedaży - powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes i CEO Jeronimo Martins.