Prawie 60 tys. pracowników sieci handlowej otrzyma z tej okazji 3750 zł brutto. Firma podkreśla, że wyróżnia w ten sposób pracowników za pracę i wysiłek w osiągnięcie wyników finansowych w kolejnym, trudnym ekonomicznie roku.  

Nagrodą zostali objęci pracownicy zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych oraz biurach, zatrudnieni na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna nagroda specjalna jest wyższa o 950 zł brutto od zeszłorocznej i to najwyższa wartość w całej Grupie Jerónimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom. W ubiegłym roku wynosiła ona 2800 zł brutto, natomiast w 2021 r. – 2500 zł brutto.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 1 kwietnia 2022 r. i byli zatrudnieni 1 kwietnia 2023 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2022 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu, podaje sieć.

"Wszystko, co osiągnęliśmy w 2022 roku, i sposób, w jaki to zrobiliśmy, napełnia nas dumą i dodatkowo wzmaga poczucie odpowiedzialności, abyśmy kontynuowali robienie tego, co uważamy za właściwe", podkreślił w liście przesłanym do pracowników sieci Biedronka Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins.

– Biedronka chce być pracodawcą pierwszego wyboru. Docenianie wysiłku naszych pracowników i zespołów poprzez dodatkowe nagrody finansowe jest istotnym elementem naszej polityki płacowej. Cieszę się, że tegoroczna nagroda specjalna jest dużo wyższa niż w ubiegłym roku i solidnie odzwierciedla zeszłoroczne wyniki Biedronki – mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Sieć Biedronka przyznaje, iż prowadzi także regularne przeglądy wynagrodzeń, by zapewnić członkom jej zespołu bezpieczeństwo finansowe oraz stabilność zatrudnienia.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia br. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych firmy w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych, dokładnie 650 mln zł [pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ]. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Jednocześnie wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją otrzymało również ponad 3 tys. pracowników biur w centrali i regionach, na co dzień pracujących w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Na wzrost wynagrodzeń tej grupy Biedronka przeznaczyła prawie 47 mln złotych w skali roku. Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.