Inquiry, wyłączny partner agencji badawczej YouGov w Polsce, zrealizowało powyższe badanie w październiku 2022 r. na reprezentatywnej dla danego kraju próbie 197 tys. respondentów z 18 krajów: USA, Kanada, Meksyk, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Dania, Włochy, Polska, Szwecja, Australia, Chiny, Hong Kong, Indonezja, Indie, Singapur oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie metodą CAWI.

Analiza wskazuje, że na całym świecie odczuwamy efekty ekonomiczne ostatnich trzech lat. – Wizja przyszłej kondycji ekonomicznej społeczeństw w każdym zakątku globu jest dość pesymistyczna, a nękające nas kryzysy są dalekie od rozwiązania – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Raport pokazuje, że połowa badanych odczuła spadek dochodu rozporządzalnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jedynie 15% osób deklaruje, że ich dochód wzrósł w ostatnim czasie. Znaczące pogorszenie sytuacji finansowej obserwujemy we wszystkich badanych 18 krajach, ale jest ono największe w Wielkiej Brytanii, gdzie aż 64% społeczeństwa deklaruje ich odczuwalny spadek. Na drugim miejscu, znajdziemy ex aequo Polskę oraz Włochy, gdzie odsetek osób deklarujących spadek dochodów utrzymuje się poziomie 57%. Jednocześnie są to kraje, w których odnotowywano najwyższą stopę inflacji.

Negatywną zmianę w kondycji domowego budżetu najmocniej odczuły osoby powyżej 35. roku życia, nieco częściej kobiety niż mężczyźni. W ujęciu globalnym zmiana ta jest najmniej dotkliwa dla osób w wieku 18-24 lata, co wynika m.in. stąd, że 55% badanych w tej grupie nadal mieszka ze swoimi rodzicami.

Konsument rozważny i oszczędny

Mając ogólnie mniej pieniędzy do wydania, konsumenci muszą decydować o tym, gdzie ograniczyć swoje wydatki, jak zarządzać oszczędnościami oraz swoimi zobowiązaniami finansowymi.

We wszystkich 18 krajach oszczędzanie i inwestowanie to główne środki zaradcze stosowane przez obywateli, aby radzić sobie z obecną sytuacją. Polska nie różni się tutaj od większości badanych krajów – 28% Polaków regularnie odkłada pieniądze. Wśród 18 prezentowanych rynków, najwyższy odsetek regularnie oszczędzających spotkamy w Szwecji (48%), Hong Kongu (47%) oraz w Singapurze (43%). Na drugim końcu listy znajdziemy Włochy, gdzie jedynie 16% badanych regularnie odkładało pieniądze w ciągu ostatniego roku, a także Hiszpanię (20%). Zauważmy, że  oba te kraje zostały najmocniej dotknięte pandemią COVID-19 w Europie.

Jednym z poważniejszych problemów przed jakim dziś przyszło nam stanąć, jest zdolność spłacania zaciągniętych zobowiązań, a także radzenie sobie z rosnącymi drastycznie kosztami życia, podkreślają analitycy z Inquiry. W omawianym badaniu, najsilniej widać ten problem wśród mieszkańców Meksyku, których aż 35% zaciągnęło w ostatnim roku pożyczkę lub kredyt na spłatę zobowiązań lub zrobienie niezbędnych zakupów. Zmuszony do tego był również co czwarty badany Brytyjczyk oraz Kanadyjczyk. Dla Polski odsetek ten wyniósł 10%.

Kup teraz, zapłać później - sposób na braki w budżecie

Bardzo mocno wzrosło również korzystanie z opcji BNPL (Buy Know Pay Later), czyli naszego „kup teraz, zapłać później”. Z tej opcji skorzystał w ostatnim roku co czwarty mieszkaniec Meksyku, Indonezji i Chin oraz co piąty badany Polak czy Australijczyk.

Jak mieszkańcy badanych krajów widzą najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o swój dochód rozporządzalny? Niestety, zarówno Polacy jak i mieszkańcy pozostałych badanych krajów nie wykazują w tej kwestii większego optymizmu: 45% wszystkich badanych z 18 krajów spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie mieć jeszcze mniej środków do dyspozycji. Największy pesymizm widoczny jest wśród Brytyjczyków (61%) oraz niestety Polaków (57%). Najmniej pesymistyczne przewidywania co do swojej sytuacji finansowej mają mieszkańcy Indii (31%) oraz Hong Kongu (34%).

Średnio niemal co trzeci respondent spodziewa się, że jego zasoby finansowe pozostaną już na tym samym poziomie co obecnie. Dla Polski odsetek ten jest jednak niższy – jedynie co piąty z nas przewiduje, że jego dochód rozporządzalny, i tak już znacząco obniżony, się nie zmieni.

Inquiry jest polską agencją badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą YouGov, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce.

Zdjęcie: Shutterstock