Inflacja w lutym 2023 r. w górę rdr o 18,4%!

Mamy w Polsce najwyższy poziom inflacji od grudnia 1996 r. Co dalej?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 1,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6%, a nie jak wcześniej podawano o 17,2%.

Na temat inflacji w styczniu 2023 r. czytaj TUTAJ.

W lutym 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z lutym 2022 r. wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen
towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%).

Według wyliczeń GUS, w minionym miesiącu największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały wyższe ceny  żywności (o 1,8%), rekreacji i kultury (o 2,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%) oraz mieszkania (o 0,5%).

Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1%) obniżyły wskaźnik inflacji o 0,04 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 24,7%), mieszkania (o 20,7%) oraz transportu (o 23,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o: 5,97 p. proc., 5,19 p. proc. i 2,12 p. proc.

Jak wynika z danych zebranych przez GUS, jeśli chodzi o żywność wpływ na wzrost ich cen miały na pierwszym miejscu warzywa [patrz wykres poniżej]. W dalszej kolejności są napoje alkoholowe, pieczywo, napoje bezalkoholowe, owoce, olej i tłuszcze.

GUS przypomina także, że już od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.), a generalnie poziom inflacji w Polsce jest najwyższy od 1996 r.

Komentując najnowsze dane GUS, rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że w kolejnych miesiącach odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie. - Obecnie wiele zależy od czynników energetycznych, czyli od kwestii związanych z cenami na międzynarodowym rynku gazu, energii elektrycznej i ropy. Tutaj na szczęście następuje poprawa, w związku z czym liczymy, że w kolejnych miesiącach też te odczyty inflacji będą lepsze niż obecnie - stwierdził.

 

  luty luty styczeń styczeń
  rdr mdm rdr mdm
         
INFLACJA OGÓŁEM 18,4 1,2 16,6 2,5
         
Inflacja towarów 20,2 1,1 17,7 2,9
Inflacja usług 13,3 1,6 13,3 1,3
         
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,0 1,8 20,6 1,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 2,4 9,8 1,2
Odzież i obuwie 6,6 -1,0 6,5 -3,8
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 22,7 0,5 21,6 8,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 13,4 0,5 13,8 1,2
Zdrowie 10,1 0,7 10,7 1,7
Transport 23,7 1,1 16,5 -1,2
Łączność 7,8 2,9 6,3 1,4
Rekreacja i kultura 16,0 2,3 16,7 2,4
Edukacja 14,0 0,7 13,9 1,4
Restauracja i hotele 17,2 1,2 17,6 1,4
Inne towary i usługi 12,8 1,0 11,9 1,7

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. (w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego), GUS

 

Ilona Mrozowska 4905 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.