Handel w niedziele - jest ważny wyrok sądu

Wypożyczalnie sprzętu sportowego mogą być otwarte w niedziele. Sąd w Jeleniej Górze umorzył właśnie postępowanie w sprawie złamania zakazu handlu w niedziele.

Zgodnie z nowelą, która uszczelniła  przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele, a która weszła w życie 1 lutego 2022 r., w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą już działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności stanowią mniej niż 40% przychodów ze sprzedaży.

Ale i w nowelizacji są wyjątki, które pozwalają na prowadzenie handlu w niedziele, jeśli w placówce handlowej prowadzona jest jedna ze wskazanych w ustawie działalności.

- Od początku twierdziłem, że skorzystanie z niektórych z nich [wyjątków - przyp. red.] nie wymagało, by działalność upoważniająca do handlu w niedzielę była działalnością przeważającą – uważa adwokat Dawid Suszyński. Jak mówi (...) wyjątki dotyczą także wypożyczalni sprzętu sportowego lub wypożyczalni książek. - Według opinii prawnej przygotowanej przez naszą kancelarię w październiku 2021 r., jednym z takich wyjątków jest ten dotyczący działalności wypożyczalni sprzętu sportowego – tłumaczy adwokat.

Jego interpretacja uzyskała właśnie potwierdzenie - orzeczeniem z 24 lutego 2023 r. sąd rejonowy w Jeleniej Górze, II Wydział Karny nie tylko nie zakwestionował tej opinii prawnej, ale i potwierdził, że jest ona prawidłowa. Adwokat poinformował o swoim sukcesie na stronie internetowej kancelarii.

- W sprawie klienta naszej kancelarii, sąd rejonowy w Jeleniej Górze potwierdził, że część z wyłączeń spod zakazu handlu przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nadal nie zawiera żadnych dodatkowych kryteriów, czy warunków ich zastosowania. Dotyczy to między innymi wyjątku przewidzianego dla podmiotów prowadzących wypożyczalnie sprzętu sportowego, czy wypożyczalnie książek – wyjaśnia Dawid Suszyński.

I dodaje, że dało to podstawę do prowadzenia sprzedaży w sklepach będących jednocześnie wypożyczalniami. Jak czytamy bowiem w orzeczeniu sądu rejonowego w Jeleniej Górze z 24 lutego 2023 r., „ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zastrzeżenia, iż prowadzona działalność ma być działalnością przeważającą, o czym mowa w innych punktach przepisu”.

- Reasumując, działalność obwinionego klienta naszej kancelarii nie naruszała przepisów zakazu handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych. Powyższe ustalenie skutkowało koniecznością umorzenia postępowania w sprawie o zarzucane obwinionemu wykroczenie. Zgodnie z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.o.w. bowiem czyn obwinionej nie zawiera znamion czynu zabronionego – cieszy się przedstawiciel kancelarii.

Przestrzega jednak, że podejmując decyzję o rozszerzeniu profilu działalności o wypożyczalnię sprzętu sportowego czy wypożyczalnię książek, należy liczyć się z zarzutem pozorności takiej działalności. - Brak odpowiedniego przygotowania, w tym formalnego w postaci odpowiednich dokumentów, wpisów, czy zmian w rejestrach może doprowadzić do uznania przez Inspekcję Pracy, a następnie sąd, że działalność taka ma charakter fikcyjny. W konsekwencji, przedsiębiorca może narazić się na karę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł – zauważa adwokat.

Zaleca, aby właściciele sklepów chcący skorzystać z któregoś z wyjątków od zakazu działalności w niedzielę, skonsultowali najpierw swoje kroki z adwokatem bądź radcą prawnym tak, by przy pomocy prawnika zweryfikować, czy rzeczywiście będą oni kwalifikowali się do skorzystania z wyjątku i otwarcia placówki handlowej w niedzielę.

Jego zdaniem pomoc kancelarii adwokackiej będzie także nieoceniona w zakresie zgłoszenia odpowiednich zmian w rejestrach, przygotowania niezbędnej dokumentacji i wytycznych co do prowadzonej działalności. - Pozwoli to zminimalizować ryzyko narażenia na kary – podsumowuje Dawid Suszyński.


Katarzyna Pierzchała 5584 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.