Farmy pokrywają już 100% zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię

Kompania Piwowarska uruchomiła farmę wiatrową Lech Nowy Staw III, która rozpoczęła produkcję energii elektrycznej dla trzech browarów producenta: Dojlidy Browar Białystok, Lech Browary Wielkopolski i Tyskie Browary Książęce.

Nowouruchomiona farma wiatrowa Lech Nowy Staw III położona jest w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska. Jest zarządzana i należy do RWE.

Składa się z trzech turbin o łącznej mocy 12 megawatów (MW) i zaspokaja 54% zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną niezbędną do warzenia piw w Dojlidy Browar Białystok, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych.

Pozostałe 46% dostarczane jest przez już istniejące farmy wiatrowe w Nowym Stawie. W ten sposób 100% zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej pokrywane jest energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE.

Lech to jedna z czołowych marek Kompanii Piwowarskiej, która od lat wdraża proekologiczne rozwiązania w różnych obszarach swojej działalności i inspiruje konsumentów do podejmowania ekoaktywności.

– Zasilanie browarów Kompanii Piwowarskiej energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne - mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej. - Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z browarów o 66% w porównaniu do 2019 r. To stanowi milowy krok w realizacji celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej browarów do końca bieżącej dekady – tłumaczy Igor Tikhonov.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma ma u nas lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 megawatów. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW). Ponadto RWE dywersyfikuje portfel odnawialnych źródeł energii, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych i wzmacnia działalność poprzez pozyskanie w 2022 r. projektów solarnych o mocy 3 GW.

– Oddanie do użytku farmy wiatrowej Lech Nowy Staw III świadczy o dobrej współpracy obu podmiotów realizujących projekt, ale również o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej wykorzystywanej w polskim przemyśle – zapewnia Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

Instalacja ukończona na początku tego roku została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych LECH Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023 r.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa, z udziałem w nim w wysokości 33,5% ilościowo (GUS, 2022). Firma zatrudnia ponad 2600 osób. W trzech browarach: Browar Dojlidy Białystok, Lech Browary Wielkopolski i Tyskie Browary Książęce, warzy piwa pod markami: Żubr, Tyskie, Lech, Książęce, Hardmade, Captain Jack. Firma ma w ofercie również piwa czeskie: Pilsner Urquell i Kozel, włoską markę Peroni Nastro Azzurro, piwa bezalkoholowe: Lech Free 0,0%, Tyskie 0,0%, Książęce 0,0%, Hardmade 0,0% oraz szeroki wybór piw smakowych.

Ilona Mrozowska 4914 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.