Ustawa o elektromobilności dotyczy też handlu

Z ustawy wynika, że do 1 stycznia 2025 r. w budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub ich zarządca, będzie musiał zainstalować punkt ładowania dla elektrycznych samochodów.

Przepisy dotyczą również galerii handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych, jak hiper- i supermarkety oraz dyskonty.

Przy galeriach stacje ładowania aut elektrycznych pojawiają się i bez ustawy. Ładowarki do aut elektrycznych oferują już między innymi: krakowska Galeria Bronowice, warszawska Galeria Północna, Sadyba Best Mall, Westfield Mokotów oraz Factory Annopol i Galeria Łomianki.

Wśród sieci handlowych takie urządzenia można spotkać przy wybranych sklepach: Intemarché, Auchan, Kaufland czy Lidl.

W ślad za wymogami ustawy o elektromobliności na pewno pojawiać się ich będzie coraz więcej. Jednak czasu na ich instalowanie jest coraz mniej.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została uchwalona 11 stycznia 2018 r. Jej głównym celem jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz całego sektora transportu zero- i niskoemisyjnego. Jednak od czasu jej obowiązywania w sektorze transportu zaszło wiele zmian, związanych z rozwojem technologicznym napędów nisko i zeroemisyjnych. Zmieniło się także otoczenie gospodarcze i prawne. Dlatego zgłaszane było do niej wiele uwag i postulatów, aby dostosować ją do oczekiwań obywateli, przedsiębiorców i organizacji branżowych.

W ślad za tym uchwalona w 2018 r. ustawa przeszła nowelizacje.

I tak w grudniu 2021 r. pojawiły się m.in. przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu, określające procedurę instalacji w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania, a także rozszerzające uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych. Nowela wprowadziła również m.in. przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych oraz pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru.

Z kolejnych zmian, tym razem wynikających z przepisów ogłoszonych przed 31 marca 2022 r. wynika, że w budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., właściciel lub zarządca budynku ma zainstalować co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Natomiast budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne.

Jak podaje serwis rynekelektryczny.pl, na koniec stycznia 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2612 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które dysponowały 5139 punktami ładowania. 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W styczniu 2023 r. uruchomiono 57 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (123 punkty).

Joanna Hamdan 14707 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.