W ub.r. Polacy częściej chodzili do sklepów niż w 2021 r.

Srednia liczba wizyt statystycznego konsumenta w czołowych formatach handlowych na rynku zwiększyła się rdr. o 21,4%.

Największy skok zanotowały supermarkety – o 29,4%. Za nimi są dyskonty oraz hipermarkety – odpowiednio 16,7% i 12,5%. Tak wynika z tegorocznego raportu firmy technologicznej Proxi.cloud

Jeżeli chodzi o średni czas trwania pojedynczej wizyty w placówce handlowej to biorąc pod uwagę wszystkie sklepy, można zauważyć, że zmniejszył się on rdr. o 0,09%. Tylko supermarkety zanotowały wzrost o 1,5%. Skrócił się zaś w dyskontach o 0,7%, a także w hipermarketach. Jak podkreśla Michał Rosiak z firmy technologicznej Proxi.cloud, zmiany są minimalne. Wpływać mogą na nie m.in. takie czynniki, jak kolejki, zwiększony ruch w sklepach czy zmiany umiejscowienia produktów.

Zbadano też średnią liczbę różnych sklepów odwiedzanych przez jednego shoppera. Biorąc pod uwagę wszystkie analizowane formaty, widać, że rdr. nastąpił skok – z 9 placówek w 2021 roku do 10 w ub.r. Wzrosty odnotowano w dyskontach – z 5 punktów sprzedaży do 6, a także w supermarketach – z 4 do 5. Natomiast w hipermarketach nie zauważono zmian – 2 sklepy w 2021 roku i 2 w ub.r. Z raportu można też wyczytać, że rozproszenie placówek odwiedzanych przez tych samych konsumentów nie uległo znaczącej zmianie. Wciąż prawie 60% z nich znajduje się w odległości do 1,3 km od siebie.

Ponadto badanie pokazuje średni łączny czas spędzony w sklepach, na który składa się poza przeciętnym czasem jednej wizyty także wzrost ich liczby przypadającej na jednego shoppera we wszystkich placówkach. I tak rok do roku ww. wskaźnik wzrósł we wszystkich formatach o 19,2%, czyli o prawie 2,5 godziny. Największy skok nastąpił w supermarketach – o 31,3%. Potem w rankingu są dyskonty – 20,2%, a następnie hipermarkety – 6%.

- Na te wyniki złożyło się wiele ww. czynników, w tym wysoka inflacja, postępująca drożyzna w sklepach, trudna sytuacja ekonomiczna wielu Polaków i pogoń za promocjami. To wszystko poskutkowało zwiększonym ruchem w placówkach sieci handlowych. Należy podkreślić, że kwestia podejścia do pojedynczych zakupów nie ma tu większego znaczenia, ponieważ średni czas przebywania wizyty w sklepie nie zmienił się diametralnie, a dokładnie zmniejszył się o 0,09%, jak zostało to wyżej wskazane – podsumowuje Michał Rosiak, ekspert z Proxi.cloud.

Joanna Hamdan 14707 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.