Strajk kurierów Pyszne.pl. Czy rzeczywiście do niego doszło?

W części miast kurierzy Pyszne.pl mieli w piątek 3 lutego nie wyjść na ulice, aby dowieźć zamówione jedzenie. - Informacje o ewentualnej akcji protestacyjnej dotyczą tylko kilku lokalizacji - ripostuje firma. Odpowiada także na postulaty kurierów.

Protest ma polegać na niezgłaszaniu przez kurierów dyspozycyjności w piątek, 3 lutego. Z informacji medialnych wynikało, że do akcji włączyły się wybrane miasta m.in. Trójmiasto, Bydgoszcz, Kraków, ale propozycja protestu została rozesłana do wszystkich miast, w których działa Pyszne.pl. Akcję wspiera związek zawodowy zrzeszający kurierów Pyszne.pl.

Kurierzy domagają się przywrócenia wycofanego dodatku stażowego, czyli wyższej stawki godzinowej dla tych, którzy pracują dłużej, a także dodatków dla tzw. kapitanów. Oczekują dodatku weekendowego i dodatku pogodowego za pracę w trudnych warunkach.

Czy rzeczywiście doszło do strajku?

Jak podaje Pyszne.pl, usługa firmy dociera do ponad 1800 miejscowości w Polsce, natomiast usługa logistyczna, czyli dostawy realizowane przez kurierów Pyszne.pl dostępna jest w 30 z nich. - Informacje o ewentualnej akcji protestacyjnej dotyczą tylko kilku lokalizacji. Z naszego serwisu korzystają także restauracje, które dostarczają posiłki własnymi siłami - jest ich zdecydowanie więcej, dlatego nawet jeśli część z kurierów współpracujących z nami zdecydowałaby się wziąć udział w akcji protestacyjnej 3 lutego, nie spodziewamy się, by miało to istotny wpływ na działanie naszej usługi - podkreśla firma.

I zaznacza, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pyszne.pl odniosło się już do postulatów kurierów. Poniżej przedstawiamy ich listę wraz z odpowiedziami oraz objaśnieniem podjętych decyzji.

Przywrócenie stawki progresywnej, nazywanej "dodatkiem stażowym"

W listopadzie 2022 r. Pyszne.pl podjęło decyzję o podniesieniu stawki bazowej wynagrodzenia z 19,70 PLN/h brutto do poziomu 23,50 PLN/h brutto dla wszystkich kurierów, niezależnie od czasu trwania umowy, czy liczby przepracowanych godzin, przy jednoczesnym wyłączeniu stawki progresywnej (nazywanej "dodatkiem stażowym"). W ten sposób firma, jak tłumaczy, chciała wszystkich kurierów i kurierki, którzy niezależnie od stażu wykonują takie same zadania, traktować w jednakowy sposób. Wprowadzona zmiana wpłynęła pozytywnie na wynagrodzenie 91% współpracujących z firmą kurierów (dane z listopada 2022). Obecnie Pyszne.pl nie planuje kolejnych zmian w zakresie stawki podstawowej.

Wprowadzenie dodatku 2 zł za godzinę w weekendy oraz dni ustawowo wolne

Współpracujący z firmą kurierzy samodzielnie określają kiedy mogą wykonywać zlecenia, dlatego w zespole jest wiele osób, które z różnych względów pracują tylko od poniedziałku do piątku, lub wyłącznie w sobotę, niedzielę czy dni ustawowo wolne od pracy. Proponowane rozwiązanie, zdaniem firmy, wprowadziłoby nieuczciwe różnice w stawkach wynagrodzenia i premiowało grupę kurierów pracujących wyłącznie w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

Przywrócenie dodatku godzinowego dla kapitanów wraz z utrzymaniem dodatku za wsparcie w szkoleniu kurierów

Jak tłumaczy firma, niezależnie od tego, czy kurier pełni rolę kapitana, szkoląc nowych kurierów, czy nie - dostarczając zamówienia, wszyscy kurierzy wykonują taką samą pracę i mają takie same prawa i obowiązki. 

Aby wynagrodzić doświadczenie i czas kapitanów kurierów, którzy prowadzą szkolenia dla nowych członków/członkiń zespołu, w listopadzie 2022 r. firma wprowadziła dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 60 zł brutto za 90 min szkolenia, co ważne - w dodatku do standardowego wynagrodzenia godzinowego. W praktyce, oznacza to wynagrodzenie w wysokości ok. 95 zł brutto za czas szkolenia (90 min). - Na bieżąco analizujemy wysokość tego dodatku i nie wykluczamy jego zwiększenia, jeżeli będzie to miało uzasadnienie biznesowe - czytamy w oświadczeniu Pyszne.pl. Firma stoi jednak na stanowisku, że podniesienie i zrównanie stawek dla wszystkich kurierów za taką samą wykonywaną przez nich pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowego wynagrodzenia dla kurierów pełniących rolę kapitanów i chcących wspierać prowadzenie szkoleń, świadczy o równym traktowaniu całego zespołu. - Nie planujemy przywrócenia dodatku godzinowego dla kapitanów za godziny przepracowane w roli kuriera - przyznaje firma.

Wprowadzenie dodatku za wykonywanie zleceń w trudnych warunkach pogodowych 

W przypadku bardzo złej pogody, uniemożliwiającej bezpieczną jazdę, firma podejmuje decyzję o wstrzymaniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych - w przypadku czasowego wstrzymania operacji kurierzy otrzymują wynagrodzenie godzinowe wynikające z umowy. (...) Ze względu na bezpieczeństwo kurierów, firma woli zawiesić lub całkowicie zamknąć operacje w danym mieście, niż zachęcać kurierów do wykonywania zleceń w niebezpiecznych warunkach za dodatkową opłatą. - Pozostajemy otwarci na rozmowę na temat warunków pracy kurierów. Zespół Kurierek i Kurierów z Olsztyna, nie biorąc udziału w akcji protestacyjnej, przekazał nam propozycję rozpatrzenia wysokości dodatku za używanie własnego roweru, podparte uzasadnionymi komentarzami. Dziękujemy za uwagi i odpowiedzialne podejście - jesteśmy w trakcie analizowania rozwiązań dla osób korzystających z własnych pojazdów w całej Polsce na podstawie tych sugestii - przekonuje Pyszne.pl.

Na jakich zasadach kurierzy Pyszne.pl współpracują z marką?

Na podstawie umowy zlecenia, dzięki czemu wielu kurierów godzi to zajęcie z innymi obowiązkami - np. studiami lub inną pracą. Podstawą wynagrodzenia jest stawka godzinowa - 23,50 zł za godzinę, niezależnie od liczby dostarczonych zamówień.

Marka Pyszne.pl należy do Just Eat Takeaway.com - wiodącego serwisu do zamawiania jedzenia online na świecie poza Chinami. Mająca siedzibę w Amsterdamie firma koncentruje się na łączeniu konsumentów i restauracji za pośrednictwem swoich platform.


 

Ilona Mrozowska 4905 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.