Agata i Bricoman zwlekali z zapłatą faktur. Jest dla nich kara

Sokołów i IKEA również, ale w tych dwóch przypadkach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od zasądzenia kary pieniężnej. Dlaczego?

UOKiK wydał łącznie dziewięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy z nich w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniał się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł. Na trzy spółki UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

Salony Agata i Bricoman Polska mają zapłacić

Pierwsza decyzja dotyczy spółki Agata, właściciela sieci salonów meblowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. firma zwlekała z zapłatą za ponad 15 tys. faktur wobec 797 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z podmiotów wyniosła prawie 5 mln zł z tytułu 223 wystawionych przez niego faktur. UOKiK nałożył za to na spółkę karę w wysokości ponad 476 tys. zł.

Druga kara w wysokości ponad 280 tys. zł została nałożona na spółkę Bricoman Polska, prowadzącą sieć hurtowni budowlano-remontowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca zapłacił po terminie prawie 14 tys. świadczeń pieniężnych na rzecz 614 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 260 faktur opłaconych po terminie.

Trzecia z kar, ponad 200 tys. zł, została nałożona na spółkę Silvan Transport & Logistics. Jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów.

IKEA i Sokołów - nie

UOKiK jest zobligowany do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie przedsiębiorca naruszający przepisy ustawy sam był ofiarą zatorów płatniczych. Tego typu sytuacje wystąpiły w przypadku sześciu przedsiębiorców, w tym m.in. IKEA Industry Poland, producent mebli IKEA oraz firmy mięsnej Sokołów.

Decyzje te zostały wydane na mocy przepisów obowiązujących do początku grudnia 2022 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ilona Mrozowska 4905 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.