Ruch w sklepach większy, ale klientów ubyło

W 2022 r. ruch w największych formatach handlowych zwiększył się łącznie o 11,2% w porównaniu z 2021 r., jednak kupujących było o 8% mniej niż rok wcześniej.

Firma technologiczna Proxi.cloud zbadała zachowania przeszło 1,2 mln unikalnych konsumentów, którzy łącznie odwiedzili ponad 13,5 tys. placówek handlowych, zlokalizowanych w 16 województwach w Polsce. Dane zgromadzono za pomocą aplikacji mobilnych wykorzystujących technologię opartą o geofencing.

Analiza wykazała, że w zeszłym roku ruch w dyskontach, supermarketach i hipermarketach, wzrósł o 11,2% rdr. Liderem są dyskonty ze wzrostem rdr. o 14,9%. Tuż za nimi są hipermarkety – 10%, a podium zamykają supermarkety – 6,4%.

– Wzrost ruchu jest wynikiem inflacji i podwyżek cen produktów. Klienci poszukują korzystnych ofert artykułów codziennego zapotrzebowania i w związku z tym odwiedzają wiele punktów sprzedaży. Dlatego wszystkie formaty handlu detalicznego powinny brać pod uwagę słabnącą lojalność klientów do miejsc zakupu – mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE).

Z badania wynika też, że w ub.r. cały rynek rdr. stracił 8,3% kupujących. Tylko hipermarkety zyskały 2%. Natomiast dyskonty zanotowały spadek o 8,1%, a supermarkety – o 17,7%. Za to dyskonty zwiększyły swój udział w rynku o 1,7 pkt proc. rdr. W przypadku hipermarketów zmniejszył się on o 0,1 pkt proc. rdr. Z kolei supermarkety odnotowały stratę na poziomie 1,6 pkt. proc. Jak podkreśla dr Kłosiewicz-Górecka, te wyniki mówią supermarketom o potrzebie optymalizacji struktury asortymentu i rozwinięcia oferty tańszych zamienników, których obecnie poszukują klienci.

Autorzy badania zwracają też uwagę na to, że tzw. współodwiedzalność sklepów ww. formatów przekroczyła już w niektórych przypadkach 90%. Dane także mówią wprost o słabnącej lojalności klientów.

Zdjęcie: MondayNews

Joanna Hamdan 14707 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.