Grupa Żywiec rezygnuje z Giełdy Papierów Wartościowych

Grupa Żywiec, od ponad 30 lat notowana na GPW, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o pozwolenie na wycofanie spółki z obrotu.

Należąca do Heineken International B.V. (z siedzibą w Amsterdamie) Grupa Żywiec poinformowała, że wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, czyli 10 271 337 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25 678 342,50 zł.

– Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 stycznia 2023 r. w sprawie wycofania akcji Grupy Żywiec Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie – napisano w komunikacie prasowym.

To historyczna chwila. Przypomnijmy, że Grupa Żywiec jest obecna na GPW od 1991 r., zadebiutowała na warszawskim parkiecie 24 września, czyli 5 miesięcy po powstaniu warszawskiej giełdy.

Jak podaje "Wprost", Heineken od dawna planował zdjąć firmę z giełdy. W listopadzie holenderska grupa wezwała do sprzedaży ponad 680 tys. akcji Grupy Żywiec znajdujących się w obrocie giełdowym i stanowiących ok. 6,6% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Heineken miał wtedy akcje odpowiadające 93% głosów, podaje gazeta.