Lewiatan ujawnia plany na ten rok, wskazuje też wyzwania

205 nowych placówek handlowych i przekraczający 15% wzrost obrotów - z takim wynikiem sieć Lewiatan zakończyła 2022 r. Czy w tym roku uda jej się utrzymać tak imponujące tempo rozwoju? Pytamy o to Roberta Rękasa, prezesa zarządu Lewiatan Holding.

 Ile sklepów planuje w tym roku planuje Lewiatan przyłączyć do swojej sieci?

ROBERT RĘKAS, prezes zarządu Lewiatan Holding (na zdjęciu): W minionym roku do PSH Lewiatan uruchomiliśmy 205 nowych placówek handlowych. To dobry wynik zważywszy na trudną sytuację gospodarczą i niepewne otoczenie geopolityczne, w jakim obecnie funkcjonujemy. W bieżącym roku chcemy utrzymać podobne tempo rozwoju naszej sieci i tym samym zwiększać udział w rynku zarówno w ujęciu total, jak też segmencie sklepów 0-500 mkw.

Jakie regiony/miasta są teraz w waszym największym zainteresowaniu?

Lewiatan jest siecią ogólnopolską. Zależy więc nam na równomiernym rozwoju sieci w całym kraju, dlatego też nie preferujemy specjalnie żadnego regionu.

Czy obserwujecie trend otwierania się coraz mniejszych sklepów (z racji braku większych powierzchni) czy też ta tendencja nie występuje w waszej sieci?

Konsekwentnie rozwijamy sieć w oparciu o dotychczas funkcjonujące formaty placówek handlowych działające w sieci. W tych obszarach mamy największe kompetencje poparte blisko 30-letnim doświadczeniem. Oczywiście, testujemy i sprawdzamy różne nowe rozwiązania, zwłaszcza te odpowiadające na bieżące trendy i oczekiwania konsumenckie, ale zdecydowany trzon naszej działalności to placówki średniego i dużego formatu oraz supermarkety.

Jednak rozwijacie format convenience „Lewiatan w chwilę". Czy wyniki obecnych sklepów są dla was satysfakcjonujące?

Podsumowujemy obecnie prowadzony w 11 placówkach pilotaż tego konceptu. Ich lokalizacje dobieraliśmy tak, aby mieć precyzyjny obraz zróżnicowanych oczekiwań konsumentów, w zależności od typu lokalizacji czy charakterystyki otoczenia. Pilotaż wskazał nam również obszary, które powinny zostać jeszcze pogłębione i nad tym obecnie pracujemy. Zależy nam, aby koncept sklepu małego formatu w Lewiatanie precyzyjnie odpowiadał na potrzeby konsumentów i franczyzobiorców naszej sieci.

Jakie jeszcze macie plany na bieżący rok?

W bieżącym roku dalej konsekwentnie będziemy pracować nad umacnianiem pozycji sieci poprzez zwiększanie efektywności organizacji oraz rozwój ilościowy i jakościowy. Naszą niezmienną ambicją jest być najlepszym partnerem niezależnych przedsiębiorców rozwijając sieć franczyzową sklepów detalicznych, w których każdy konsument i przedsiębiorca czerpie korzyści z siły ogólnopolskiej sieci i wartości lokalnych relacji.

Nasze działania koncentrować będziemy również nad skutecznym i precyzyjnym kontaktem z konsumentem w oparciu o zbudowane już narzędzia umożliwiające personalizację czy efektywne dotarcie oraz odpowiedź na potrzeby i oczekiwania. Będziemy również konsekwentnie wzmacniać wizerunek marki Lewiatan, jako silnej i odpowiedzialnej w lokalnej społeczności. 

Z ilu procentowym wzrostem obrotów zakładacie zamknąć 2023 r.? 

Miniony rok zamknęliśmy wzrostem obrotów przekraczającym 15%, osiągając łączny obrót detaliczny 15,2 mld zł. Chcielibyśmy utrzymać taką dynamikę w przyszłości, jednak doświadczenia ostatnich lat wskazują, z jak nieprzewidywalną sytuacją polityczno-gospodarczą mamy obecnie do czynienia. Mając jednak na uwadze pozycję i potencjał naszej sieci z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.

Jakich największych trudności spodziewacie się i jak zamierzacie sobie z nimi poradzić? 

Największym wyzwaniem dla Lewiatana i naszych przedsiębiorców w 2023 roku będą dalsze wzrosty kosztów działalności, w tym głównie kosztów pracowniczych (płaca minimalna, podwyżki składek ZUS dla prowadzących działalność) czy cen energii i gazu. Dodatkowo dalej będziemy działać w warunkach rosnącej inflacji. Trudno też zakładać, jak potoczy się sytuacja polityczna w Europie i Polsce – gównie w związku z wojną w Ukrainie czy czekającymi nas w bieżącym roku wyborami parlamentarnymi. To wszystko przekłada się zarówno na nastroje konsumenckie, jak też skłonność przedsiębiorców do prowadzenia inwestycji.

 

Katarzyna Pierzchała 5584 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.