Auchan: "Zdrowy Stół Auchan"

To wielowymiarowy projekt społeczno-edukacyjny.

Zdrowy Stół Auchan to wielowymiarowy projekt łączący promocję zdrowej żywności oraz kuchni polskiej i francuskiej, budowanie więzi społecznych, pomoc potrzebującym, edukację a także możliwość nabywania przez uczestników nowych kompetencji. Inicjatorem akcji była Fundacja Teraz Wy, środki na jej realizację przyznała Fundacja Auchan.

Działania w ramach projektu zrealizowane zostały we wrześniu i październiku 2022 r. w dwóch sklepach sieci - Auchan Bydgoszcz Kruszwicka i Auchan Bydgoszcz Fordon.

Ambasadorem przedsięwzięcia został Michał Szpakowski, mistrz świata w wioślarstwie.

Zdrowy Stół Auchan to projekt obejmujący osiem spotkań, podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w różnych aktywnościach.

Przy wspólnych stołach zasiadały osoby potrzebujące - uchodźcy, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież z ośrodka socjoterapeutycznego, dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu oraz seniorzy. Poczęstunek dla uczestników Zdrowego Stołu oraz wolontariuszy przygotowywały na bazie produktów ze sklepów Auchan panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Łącznie wydano 800 posiłków.

Podczas każdego ze spotkań, na specjalnie zorganizowanym Stanowisku Szefa Kuchni Auchan pracownicy oraz wolontariusze przyrządzali proste i zdrowe potrawy kuchni polskiej i francuskiej. Do degustacji zapraszani byli klienci sklepów. W tym czasie przygotowano blisko 10 tys. porcji degustacyjnych.

Na potrzeby projektu Zdrowy Stół Auchan powstała książka o tym samym tytule, zawierająca przepisy opracowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Ilustracje do niej wykonali młodzi artyści z Polski i Ukrainy. Książka wydana w nakładzie 5 tys. rozdawana była bezpłatnie podczas eventów. Przygotowana została także w formie e-booka, który dostępny jest na stronie: https://www.terazwy.pl/auchan/zsa/

Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w warsztatach kulinarnych i plastycznych, pokazach mody, a także przeprowadzić wywiady. Aktywności te umożliwiają rozwijanie różnych kompetencji, m.in. aktorsko-reporterskich. Klienci sklepów mogli również wziąć udział w licznych konkursach, m.in. na rodzinne zdjęcie przy posiłku, czy podczas wspólnego gotowania. Nagrodą dla zwycięzców były kosze ze zdrowymi produktami Auchan.

Zdrowy Stół Auchan to kolejny projekt finansowany przez Fundację Auchan, wspierający dostęp do dobrej, zdrowej i lokalnej żywności. 

Joanna Hamdan 14529 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.