Sprzedaż detaliczna w grudniu 2022 r. na plusie

Najwyższy wzrost, bo dwucyfrowy, sprzedaż detaliczna zanotowała w ujęciu miesięcznym. To zapewne efekt świątecznych zakupów.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 r. wzrosła o 0,2% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym - o 13,1% - podał Główny Urząd Statystyczny. W cenach bieżących sprzedaż wzrosła o 15,5% rdr.

Dla porównania, w listopadzie 2022 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,6% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3%. W cenach bieżących wzrosła w listopadzie ub.r. o 18,4% rdr.

W grudniu 2022 r. największy wzrost w cenach stałych odnotowały firmy handlujące farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 7,6% wobec wzrostu o 18,8% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła również w grupach „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,2%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,9%). Najgłębszy spadek  zaraportowały podmioty zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (o 10,4%).

W grudniu w porównaniu z listopadem 2022 r. odnotowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 9,6%). Tym samym udział sprzedaży w sieci w sprzedaży ogółem zmniejszył się z 11,9% w listopadzie do 9,5% w grudniu 2022 r. Najwyższe spadki raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 27,2% przed miesiącem do 19,7%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 31,5% do 27,5%) oraz „meble, rtv, agd” (z 21,1% do 18,9%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 r. była o 4,8% niższa w porównaniu z listopadem 2022 r.