Wraca optymizm do polskich domów!

Polacy lepiej postrzegają sytuację ekonomiczną własną, ale też przyszłą i teraźniejszą kraju - wynika ze styczniowego badania GUS.

Konsument myśli pozytywnie, co może być dobrym prognostykiem dla handlu i produkcji.

W styczniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podaje Główny Urząd Statystyczny. Wykorzystywany w badaniu wskaźnik stopnia ufności odbiorców rynku FMCG miał wartość wyższą niż w grudniu 2022. Z odczytów wskaźników obecnej i długoterminowej ufności konsumenckiej wynika, że wzrósł optymizm odbiorców rynku.

Wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, czyli  gospodarstwach domowych, wyniósł -38,1 i był o 3,8 pkt proc. wyższy w stosunku do grudnia 2022 roku. W odniesieniu do stycznia 2022 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 8,9 pkt. proc.

Wszystkie składowe wspomnianego wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Tak więc np. postrzeganie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego poprawiło się i wzrosło o 4,1 pkt proc. To samo można powiedzieć o ocenie obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, która poszła w górę o 2,3 pkt. proc.

Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej i teraźniejszej sytuacji ekonomicznej całego kraju - to odpowiednio zwyżki o 5,1 pkt proc. i 4,2 pkt proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), sopisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 3,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -27,6.

Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 5,1 pkt. proc. i 4,5 pkt. proc.). Wzrost o 4,1 pkt. proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 1,4 pkt. proc.).

W styczniu br. WWUK osiągnął wartość o 4,1 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Źródło: PAP Biznes/MH