Zakłady Mięsne Silesia z nowym prezesem

Został nim Krzysztof Pniewski, dotychczasowy wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Rusina, który pełnił tę funkcję od 2019 r., a teraz wszedł w skład zarządu spółki jako członek zarządu ds. produkcji.

Jak informują Zakłady Mięsne Silesia zmiana ta wiąże się z koniecznością zwiększenia nacisku na usprawnienie procesów operacyjnych spółki.

Krzysztof Pniewski ma ponad 25 lat doświadczenia jako dyrektor finansowy, biegły rewident, przedsiębiorca, doradca strategiczny oraz członek rad nadzorczych. Pracował z wiodącymi grupami kapitałowymi w Polsce, Europie i w USA w obszarach strategii, zarządzania finansami, zwiększania efektywności organizacji, wdrażania centrów usług wspólnych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Obecnie zarząd ZM Silesia tworzą: Krzysztof Pniewski, prezes zarządu, Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Mariusz Rusin, członek zarządu ds. produkcji.  

Zdjęcie: www.silesia.eu                                                     

Joanna Hamdan 14529 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.