Stock Polska i Kolporter winne, ale bez kary

UOKiK wydał pięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Nałożył dwie kary finansowe. W przypadku pozostałych trzech firm odstąpił od wymierzenia sankcji. Dlaczego?

8 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Tym samym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uzyskał kompetencje do kierowania do przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań, bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego.  Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagnozowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. Będzie miał również możliwość poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów.

Przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują ponadto, że UOKiK odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy. I właśnie tego typu sytuacje wystąpiły w przypadku trzech przedsiębiorców, w tym dwóch z branży FMCG: producenta alkoholi Stock Polska oraz spółki Kolporter zajmującej się hurtową sprzedażą artykułów użytku domowego.

Łącznie UOKiK wydał pięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Nałożył dwie kary, a w przypadku trzech wspomnianych już podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnych.

- Nowelizacja przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi przyspieszy i usprawni prowadzenie postępowań. Pozwoli to na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – komentuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny.