Przedświąteczna poprawa nastrojów w handlu tradycyjnym [ANALIZA]

Boże Narodzenie ma poprawić sytuację w handlu w sklepach tradycyjnych - wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez M/platform.

Perspektywa niedziel handlowych w grudniu oraz zwiększonych zakupów związanych z okresem świątecznym i Nowym Rokiem sprawiła, że mimo ogólnej trudnej sytuacji obserwowanej w tym sektorze handlu, prowadzący małe i średnie sklepy liczą na pozytywne zakończenie roku. Światełkiem w tunelu może okazać się lekkie przyhamowanie inflacyjne.

Przypomnijmy, że z najnowszych danych GUS wynika, iż w listopadzie - po raz pierwszy od wielu miesięcy - dynamika wzrostu inflacji nieco wyhamowała. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym miesiącu br. wzrosły bowiem rdr. o 17,4%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7%. Jeszcze w październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rdr. prawie o 18%, a w porównaniu z wrześniem o 1,8%. Poziom inflacji okazał się niższy od najbardziej optymistycznych szacunków.

M/platform podkreśla, że rosnąca inflacja i wysokie ceny energii były w ostatnich miesiącach najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na nastroje w handlu tradycyjnym.

Badania ankietowe przeprowadzone przez M/platform w końcu listopada wykazały niewielki spadek nastroju wśród prowadzących małe i średnie punkty handlu spożywczego. Listopadowy wskaźnik NHT (nastroje handlu tradycyjnego) był niższy od październikowego o 2,2 pkt proc., i wyniósł 20,8 pkt. proc. - był 2,6 pkt proc. niższy od wartości prognozowanej na listopad w poprzednim badaniu.

Zdecydowany wzrost zanotował wskaźnik NHT+1 będący oceną przyszłego okresu. W stosunku do poprzedniego badania wzrósł on o 16 pkt i wyniósł 39,4 pkt proc.