Powstanie aplikacja do oszczędnego korzystania z energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zachęcają przedsiębiorców i konsumentów do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu. Poinformowano też o zaawansowanych pracach nad apką, która wskaże godziny oszczędnego korzystania z energii.

Podczas konferencji prasowej poświęconej określaniu godzin szczytu zapotrzebowania i oszczędzania energii elektrycznej, zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczono te z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne. Informacje nt. publikowane są na stronie internetowej pse.pl. Na przykład we wtorek, 6 grudnia, szczyt zużycia energii przypada w godzinach 11-14. Informacje na ten temat na kolejny dzień zostaną opublikowane przed godziną 17:00.

– System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców – podkreślił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski. Donosi on, że powstanie specjalna aplikacja do ustalania godzin oszczędnego korzystania z energii. Prace są zaawansowane.

– Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i, o ile to możliwe, przesuwania zużycia energii na inne godziny – mówi wiceminister klimatu i środowiska Łukaszewska-Trzeciakowska. I dodaje, że racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem.

Źródło: PAP/MH