Biedronka pozwana

Poszło o prąd. Jednocześnie sieć zagwarantowała sobie 15-letni dostęp do czystych i zielonych źródeł energii.

Jak czytamy w komunikacie zarząd spółki Polenergia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 roku spółka zależna Polenergia Obrót wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska o zapłatę kwoty 40,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót energii elektrycznej do wskazanych w umowach obiektów handlowych i centrów logistycznych JMP.

Kwota dochodzona pozwem stanowi sumę wierzytelności Polenergia Obrót z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 do 31 maja 2022 roku (39,5 mln zł) oraz wierzytelności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od tej kwoty za okres od dnia 2 lipca 2022 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (1,3 mln zł).

Pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne oświadczenia JMP o potrąceniu kwot objętych wezwaniem do zapłaty.

Tymczasem wczoraj Biedronka ogłosiła, że jej sklepy i centra dystrybucyjne będą korzystały z czystych, ekologicznych źródeł zasilania prądem. 15-letnia umowa ze szwajcarską firmą GoldenPeaks Capital pozwoli sieci zapewnić dostęp do czystych i zielonych źródeł energii oraz wzmocni realizację celów redukcji emisji, jednocześnie optymalizując koszty energii.

PPA (Power Purchase Agreement) to umowa sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce. Farmy wyprodukują 78 GWh rocznie. Taki wolumen (78 GWh) może zasilić prawie 40 tysięcy gospodarstw domowych rocznie. Łączna moc zainstalowanych farm fotowoltaicznych, które od 2023 roku będą produkowały zieloną energię dla Biedronek to 72 MWp.

Dzięki umowie zielona energia zasili potrzeby własne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, w tym m.in.: oświetlenie, meble chłodnicze, klimatyzację, wypiek pieczywa.

Dodatkowo w czerwcu br. Biedronka podpisała umowę z firmą Grow Energy, na podstawie której do końca 2025 roku 2 tysiące sklepów sieci zostanie wyposażone w efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tej inwestycji sieć ograniczy wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w sieci Biedronka spadnie o około 15% rocznie dla każdego sklepu objętego projektem. Umowa z firmą Grow Energy została podpisana na okres 15 lat. W tym czasie będzie ona odpowiedzialna za zarządzanie instalacjami oraz ich serwis.

Obie umowy to elementy strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka oraz kolejne kroki na drodze Biedronki do kompleksowej dbałości o zapewnienie jak najbardziej racjonalnego miksu energetycznego zasilającego sklepy i centra dystrybucyjne sieci. W listopadzie sieć rozpoczęła akcję „Dobra energia – oszczędzanie mamy w planie”. W jej ramach w sklepach sieci optymalizowane są właśnie narzędzia i metody odpowiedzialnego zużywania energii.

Szczegółowe zalecenia oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronce zakładają, że oświetlenie w sklepach sieci działa w godzinach pracy, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Oświetlenie jest wyłączone poza godzinami pracy sklepu i towarowania. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania działają w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia. Drzwi regałów chłodniczych i mroźni pozostają zamknięte, gdy nie są używane.