Już 77% Polaków segreguje odpady opakowaniowe

54% z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że kartony do płynnej żywności podlegają recyklingowi, a 51% poprawnie segreguje je do żółtego pojemnika - wynika z najnowszego badania Fundacji ProKarton.

Fundacja ProKarton od 2013 r. przeprowadza cykliczne badania społeczne „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”. Tegoroczne zostało przeprowadzone we wrześniu przez instytut badawczy Kantar i objęło reprezentatywną próbę 1008 osób. Wyniki porównane zostały z wynikami z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu z roku na rok.

Okazuje się że podejście Polaków do prawidłowej segregacji odpadów nie zmieniło się w porównaniu do 2020 roku. Tak jak w zeszłym roku, 77% ankietowanych deklaruje, że selektywnie zbiera odpady opakowaniowe. Ten wysoki odsetek cieszy przedstawicieli Fundacji, którzy podkreślają jednak, że nadal potrzebne są działania edukacyjne i informacyjne, które dotrą do pozostałej części społeczeństwa.

Na poprawną segregację odpadów częściej uwagę zwracają kobiety, 30-  i 40-latkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

Kartony po mleku czy sokach nadają się do recyklingu

Kartony do płynnej żywności po opróżnieniu i zgnieceniu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (właśnie do tej kategorii zaliczamy kartony po mleku lub sokach). W 2021 roku nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy wybierają ten pojemnik: 51% ankietowanych prawidłowo wskazało kolor żółty. Najczęściej odpowiedzi tej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Drugim najczęściej wskazywanym pojemnikiem – mimo że nieprawidłowo – był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 12% ankietowanych.

O dwa punkty procentowe zwiększyła się liczba osób, które nie zwracają uwagi, do którego pojemnika wyrzucają opakowania po mleku czy sokach. W 2021 roku takiej odpowiedzi udzieliło 26% ankietowanych, podczas gdy w 2020 było to 24%.

- Ponad połowa Polaków prawidłowo segreguje kartony po płynnej żywności do żółtego pojemnika. Jest to ważna wiadomość, ponieważ selektywna zbiórka pozwoli odzyskać z kartonów cenne surowce wtórne, które można wykorzystać do ponownej produkcji, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym – tłumaczy Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Podkreśla, że w przypadku kartonów do płynnej żywności z celulozy poddanej recyklingowi można wyprodukować tekturę falistą czy ręczniki papierowe, natomiast z całych rozdrobnionych kartonów wytwarzane są wióropodobne płyty wykorzystywane w przemyśle meblowym.

Tegoroczne badanie pokazało, że wie o tym ponad połowa Polaków (54%). Najczęściej wiedzą o poddawaniu kartonów do płynnej żywności wykazują się kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Rok temu analogicznej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane przez ośrodek Kantar we wrześniu 2021 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 osób powyżej 15. roku życia.

 

Katarzyna Pierzchała 5467 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.