Artur Bielak prezesem zarządu Herbapol Warszawa

Artur Bielak, prokurent Herbapol-Lublin, wraz z początkiem października objął stanowisko prezesa zarządu Herbapol Warszawa. Jednocześnie nadal pozostaje członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe w całej grupie.

Herbapol Warszawa jest podmiotem w 100% zależnym od Herbapol-Lublin.

Obejmując stanowisko prezesa zarządu spółki Herbapol Warszawa Artur Bielak zastąpił Romana Górnego, piastującego tę funkcję od 2012 r.

Nowy prezes ma wieloletnie doświadczenie w branży, zdobyte różnych na stanowiskach zarządczych. Przez ponad sześć lat pełnił funkcję prezesa Big-Active (spółka zależna Herbapolu-Lublin), gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie spółką, restrukturyzację wszystkich jej działów, a także zmianę profilu działalności wraz ze wzrostem rentowności.

Artur Bielak od ponad 12 lat jest dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu grupy Herbapol-Lublin. Pełni nadzór nad spółkami w Grupie, jak również nad zakładem produkcyjnym w Lublinie. Jest współodpowiedzialny za budowanie strategii firmy. Od ponad 16 lat jest również biegłym rewidentem.

Artur Bielak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek zarządzanie i marketing). Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej (rachunkowość zarządcza i kontroling).

Herbapol-Lublin ma w portfolio syropy i herbaty owocowe, herbaty ziołowe, funkcjonalne, białe, zielone, czerwone i czarne, dżemy, syropy oraz cukierki odświeżające. Są to takie marki jak m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Polana.

Ilona Mrozowska 4764 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.