UOKiK: Biedronka zapłaci 115 mln zł kary

To pokłosie sprawy sprzed kilku lat, w której Biedronka uwidaczniała na półce cenę za produkt niższą niż ta, która ostatecznie była egzekwowana przy kasie.

Sąd Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów potwierdził, że spółka Jeronimo Martins Polska stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów dotyczące nieprawidłowości cenowych występujących w sklepach Biedronka i utrzymał nałożoną karę 115 mln zł.

Według sądu, UOKiK miał rację stwierdzając, że "JMP [Jeronimo Martins Polska - przyp. red.] stosowało nieuczciwą praktykę rynkową. Polegała ona na uwidacznianiu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. Spółka naruszyła też obowiązek informacyjny poprzez brak ceny przy każdym produkcie".

O wyroku sądu poinformował UOKiK na Twitterze.

Przypomnijmy. Kilka lat temu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły napływać liczne skargi konsumentów oraz informacje z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci Biedronka. Setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie, niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska. W jego trakcie Urząd zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwała co najmniej od 2016 r. Dopiero wszczęcie postępowania pod koniec 2019 r. przyczyniło się do podjęcia przez właścicieli Biedronki działań, których celem ma być rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Ostatecznie w połowie 2020 r. Urząd nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska – karę w wysokości 115 mln zł, której zasadność po dwóch latach (Biedronka odwoływała się od tej decyzji) potwierdził sąd.

Ilona Mrozowska 4764 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.