Lidl zwiększa płace

Dyskonter podniesie wynagrodzenie wszystkim pracownikom sklepów oraz magazynów w Wielkiej Brytanii.

Lidl UK planuje na to przeznaczyć 39,5 mln funtów. 

I tak podstawowe stawki godzinowe pracowników spoza Londynu wzrosną z 10,10 funtów do 10,90 funtów, a osoby z Londynu dostaną co najmniej 11,95 funtów (wcześniej było to 11,30 funtów).

Oznacza to, że ​​40% współpracowników opłacanych godzinowo będzie zarabiać 12 funtów na godzinę w wyniku stażu pracy, a pracownicy zatrudnieni na pełen etat zarobią ok. 2000 funtów więcej rocznie.

Nowe stawki wynagrodzeń, z których skorzysta ponad 23 500 pracowników, wejdą w życie 1 października i stanowią wzrost o 10% do 14,5% w porównaniu z tym okresem zeszłego roku.

Najnowsza inwestycja w stawki godzinowe - jak zapewnia Lidl UK - jest najwyższa w historii dyskontera i równa się łącznej inwestycji w wysokości 50 mln funtów w mniej niż osiem miesięcy.

To już druga podwyżka stawek płac, którą Lidl UK wprowadził w tym roku.

- Wprowadziliśmy te podwyżki, aby docenić kluczową rolę i niestrudzone wysiłki naszych kolegów pracujących w 935 sklepach i 13 magazynach. Nie można lekceważyć roli, jaką jako dyskont odgrywamy w zapewnianiu gospodarstwom domowym dostępu do dobrej, niedrogiej żywności, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Nie można jednak nie docenić nieustannego zaangażowania i poświęcenia naszych współpracowników w umożliwianie naszym klientom tego wszystkiego – nasza firma po prostu nie mogłaby bez nich działać - powiedział Ryan McDonnell, dyrektor generalny Lidl UK.

Nowe stawki płac są częścią już konkurencyjnego pakietu oferowanego współpracownikom, który obejmuje rozszerzone urlopy, możliwości ciągłego rozwoju i 10% zniżki w sklepach sieci. Lidl oferuje również rozbudowane programy szkoleniowe umożliwiające dalszy rozwój swoim pracownikom.

Także w Polsce Lidl docenia swoich pracowników. W br. firma przeznaczy na podwyżki 125 mln zł, a na utworzenie kolejnych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Dla porównania: w 2021 r. na podwyżki oraz nagrody roczne Lidl wydał ponad 120 mln zł (blisko 24 000 pracowników), a w 2020 r. kwota ta wynosiła 66 mln zł.

Od marca br. pracownicy sklepów zarabiają od 3750 zł do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł do 4800 zł, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł do 5050 zł. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

To o około 250 zł więcej niż dotychczas. Do marca br. pracownicy sklepów zarabiali miesięcznie od 3550 zł do 4350 zł na początku zatrudnienia. Po roku pracy mieli gwarancję wzrostu płacy do poziomu 3650 zł do 4550 zł, a po dwóch latach stażu od 3900 zł do 4800 zł.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wynosi ona od 4350 zł do 4750 zł na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł do 5000 zł. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł do 5250 zł a po trzech latach pracy od 5100 zł do 5500 zł.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł do 5550 zł, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł do 6400 zł, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł do 7500 zł. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.

Joanna Hamdan 14158 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.