Właściciel Stokrotki: rosną przychody, ale i koszty

Maxima Grupé - bo o niej mowa - w pierwszej połowie 2022 r. wypracowała przychody w wysokości 2,4 mld euro, co stanowi wzrost o 10,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (2,2 mld euro). Nie obyło się jednak bez problemów.

EBITDA Grupy okazała się o 20 mln euro niższa w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. Było to w dużej mierze spowodowane większymi kosztami energii elektrycznej, które Maxima Grupé postanowiła pokryć "z własnej kieszeni" a nie obciążać nimi klientów sklepu.

- Odnotowujemy bezprecedensowy wzrost kosztów, a cena zakupu towarów rośnie. W pierwszej połowie 2022 r. zaobserwowaliśmy również zmianę zachowań klientów, którzy kupują mniej i wybierają tańsze towary. Dlatego podjęliśmy ważną decyzję pokrycia kosztów energii elektrycznej w pierwszej połowie tego roku na własny koszt i utrzymanie dobrych cen dla naszych klientów - tłumaczy Mantas Kuncaitis, CEO Maxima Grupé.

Działająca w krajach bałtyckich, Polsce i Bułgarii, Maxima Grupé w pierwszej połowie roku wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 2,4 mld euro, co stanowi wzrost o 10,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (2,2 mld euro).

Jeżeli chodzi o skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w ujęciu like-for-like (LFL) Grupy to wzrosły one o 6,8% (lub 7,6% przy stałych kursach wymiany) i były dodatnie na wszystkich pięciu rynkach na których operuje Grupa.

I tak na Litwie przychody Maxima Grupé wzrosły o 5,7%, a LFL o 6%. Jeżeli chodzi o Łotwę to w tym kraju to  przychody firmy wzrosły o 2,4%, a LFL o 3%. Na estońskim rynku przychody Maxima Grupé wzrosły o 3,4%, a LFL o 2,6 %.

Tymczasem w Polsce, gdzie Grupa prowadzi sieć pod szyldem Stokrotka, przychody i LFL wzrosły odpowiednio o 26,1% i 13,8% (28,8% i 17,5% przy stałych kursach walut).

W Bułgarii przychody sieci T-Market wzrosły o 16,6%, a LFL o 6,7%. Zarówno w tym kraju, jak i w Polsce wzrost przychodów był napędzany inwestycjami w rozbudowę sieci sklepów.

Po ubiegłorocznym szczycie e-commerce, kiedy ograniczenia pandemii COVID-19 doprowadziły do ​​znacznego wzrostu w tym segmencie, przychody Grupy z e-grocery pozostały na podobnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Największy udział w przychodach miał e-sklep Barbora działający w krajach bałtyckich i w Polsce, a także kanały e-commerce Stokrotki i T-Marketu.

Jeżeli chodzi o e-commerce to Maxima Grupé nadal aktywnie rozwija swoją obecność w tym kanale.

Inwestycje w środki trwałe wyniosły w pierwszej połowie tego roku 50 mln euro (32 mln euro w analogicznym okresie ub.r.). Największe inwestycje zrealizowano na rynku polskim i bułgarskim, gdzie otwarto 41 nowych sklepów Stokrotka i 7 nowych sklepów T-Market. Z kolei w krajach bałtyckich Maxima Grupé kontynuuje program odnawiania sklepów, tworząc jednolity standard i wydajniejszą sieć. W Polsce i Bułgarii nacisk kładziony jest na wzrost organiczny i zwiększenie udziału przychodów z tych rynków.

Joanna Hamdan 14168 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.