Mleko drogie jak nigdy dotąd

Od początku 2022 r. ceny skupu mleka w Polsce rosną, osiągając historycznie najwyższy poziom. To efekt zawirowań także na rynkach zagranicznych.

Średnia cena skupu mleka w lipcu 2022 r. wyniosła 233,67 zł/hl (tj. ponad 2,3 zł/l) i była o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 56% wyższa niż przed rokiem. Polska jest po Niemczech i Francji trzecim w UE producentem mleka. Skala krajowej produkcji umożliwiała w ostatnich latach eksport ok. 30% wolumenu wytwarzanego w Polsce mleka, co stawiało nas w gronie największych unijnych eksporterów - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Również pod względem liczebności stada krów mlecznych Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów unijnych. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że pogłowie krów mlecznych w Polsce (na 30 sierpnia 2022 r.) wyniosło 1 mln 963 tys. szt. i było o 1,3% większe niż w analogicznym okresie 2021 r.

Mleko drożeje także poza Europą. W Nowej Zelandii w czerwcu 2022 r. za surowiec płacono równowartość 43,39 euro/100 kg, o 21% więcej niż przed rokiem. W USA w czerwcu br. amerykańscy producenci za mleko uzyskiwali równowartość 56,13 euro/100 kg, o 67% więcej niż przed rokiem. W UE-27 przeciętna cena mleka w czerwcu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 49,44 euro/100 kg i była o 38% wyższa niż w czerwcu 2021 r.

Jeżeli chodzi o Polskę, to mleko drożeje w skupach w całym kraju. W ostatnim okresie surowiec najbardziej podrożał w woj. dolnośląskim i małopolskim (po 4,5%) oraz w woj. lubuskim (o 4,3%), a w najmniejszym – w woj. podlaskim (o 1,9%) i pomorskim oraz śląskim (po 2,5%).

Na poziom cen mleka w Polsce mają wpływ nie tylko czynniki koniunkturalne, ale również konflikt zbrojny w Ukrainie, inflacja oraz rosnące ceny nośników energii i pasz. Ceny zależą także od sytuacji na rynku międzynarodowym, np. od popytu na produkty mleczne ze strony Chin, które są największym na świecie ich importerem .

Rosnące ceny skupu mleka mają przełożenie na ceny sprzedaży mleka spożywczego UHT. Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na początku września br. cena sprzedaży netto (bez VAT) mleka spożywczego UHT (3,2% tłuszczu) wyniosła średnio w kraju 3,17 zł/kg. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 42,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021.

PAP/red