Dino po I półroczu: obroty wyższe o 45%!

W I półroczu br. Dino Polska otworzyło 162 nowe sklepy i na koniec czerwca posiadało już 1975 placówek. Spółka odnotowała też spore wzrosty obrotów i liczby odwiedzin w marketach.

W I półroczu br. przychody ze sprzedaży przekroczyły 8,7 mld zł i były o 45,4% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (LfL) wyniosła 25,5%.
 
Jak tłumaczy Dino Polska tak dynamiczny wzrost obrotów w pierwszym półroczu br. był możliwy dzięki rekordowym inwestycjom w rozwój sieci.

- Za cel zawsze stawiamy sobie właściwe rozpoznanie potrzeb klientów i podążanie za tymi potrzebami z naszą ofertą asortymentową i polityką cenową, która zakłada ustalanie cen produktów na poziomach konkurencyjnych w stosunku do największych sieci działających w naszym kraju - mówi Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

W obliczu rosnącej wrażliwości cenowej konsumentów w I półroczu br. przyniosło to efekty w postaci wzrostu liczby odwiedzin w sklepach sieci Dino o 33% w stosunku do I półrocza ub.r.

- Wzrost liczby zakupów dokonywanych w sklepach Dino jest dla nas szczególnie ważną informacją, którą odbieramy jako rosnące zaufanie Polaków do naszych marketów - zapewnia Michał Krauze.

W I półroczu br. Dino Polska otworzyło 162 nowe sklepy i na koniec czerwca posiadało łącznie 1975 placówek, to o 22% więcej niż przed rokiem (1622 w ub.r.). Ekspansja geograficzna postępowała zgodnie z przyjętą ideą "Dino – najbliżej Ciebie"’, zakładającą w pierwszej kolejności zagęszczanie sieci na terenach, gdzie Dino jest już obecne, przy stopniowym uruchamianiu placówek w nowych gminach i powiatach.

Ekspansji geograficznej towarzyszyło utworzenie blisko 6,3 tys. nowych miejsc pracy. Łączne zatrudnienie w Grupie Dino wyniosło na koniec I półrocza br. 34,5 tys. pracowników.

Jeżeli chodzi o inwestycje, to w I półroczu br. wyniosły one 727 mln zł i - jak zapewnia Dino - były najwyższe w historii. Suma ta, oprócz otwarć nowych marketów, trwającej budowy ósmego centrum dystrybucyjnego spółki i zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro Rydzyna, została częściowo przeznaczona na inicjatywy zmniejszające oddziaływanie Grupy Dino na środowisko. W ślad za tym liczba marketów Dino wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne wzrosła w I półroczu o 322 do 1124 placówek. Ilość energii elektrycznej pozyskanej ze słońca wyniosła w tym okresie 19 GWh, wobec 7 GWh rok wcześniej. Instalacje o łącznej mocy blisko 40 MW umożliwiły spółce redukcję emisji CO2 w omawianym okresie o około 13 tys. ton.

Joanna Hamdan 14158 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.