POHID: aż 66% najuboższych oszczędza na jedzeniu

Polacy borykają się z rosnącymi kosztami życia, m.in. wzrostem cen żywności, usług, energii, paliw, opłat za mieszkanie, rat kredytów. Jak pokazują najnowsze badania, inflacja najmocniej uderza w Polaków o najniższych dochodach. Jak im pomóc? POHID szuka odpowiedzi na to pytanie.

Pandemia, inflacja, a ostatnio wojna w Ukrainie, zmieniły krajobraz gospodarczy w naszym kraju. Niekorzystny splot czynników ekonomicznych i geopolitycznych skutkuje pauperyzacją polskiego społeczeństwa. Aż 66% najuboższych oszczędza na jedzeniu a deprywacja materialna i społeczna dotyka już 2 mln rodaków. Niestety, według prognoz ekspertów ceny żywności wzrosną jesienią o ok. 25-30%. Czekają nas także dynamiczne wzrosty cen paliw i energii.

- Znajdujemy się w momencie, gdzie kumuluje się wiele czynników obniżających jakość życia. Dlatego też nadrzędnym priorytetem sieci handlowych zrzeszonych w POHID jest przeciwdziałanie inflacji i stabilizacja wzrostu cen, tak aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym najgorzej sytuowanym, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty – mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Do podjętych działań zalicza m.in. niepodnoszenie marż, ograniczanie kosztów operacyjnych sieci, sięganie po zapasy magazynowe oraz podpisywanie krótkoterminowych umów z producentami.

- Obawiamy się też rosnących cen prądu i ewentualnych przerw w jego dostawie, dlatego też jako branża staramy się, abyśmy byli postrzegani jako infrastruktura krytyczna, tak aby nasze sklepy i galerie handlowe mogły funkcjonować bez problemu - tłumaczy Juszkiewicz. - Jesteśmy w tym zakresie w kontakcie z rządem – dodaje.

Jak zaznacza prof. dr hab. Konrad Raczkowski, ekonomista, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW, w Polsce w 2021 r. skrajne ubóstwo spadło do 4,2% i wydawało się, że nie będzie ponownego trendu wzrostu ubóstwa, jaki obserwowaliśmy w 2018 i 2020 r., pomimo utrzymywania wysokich transferów socjalnych. Jednak w styczniu i lutym 2021 r. inflacja utrzymywała się w okolicy celu inflacyjnego NBP, tj. ok. 2,5%, żeby w styczniu 2022 dobić do 9,4%.

- Dziś inflacja statystyczna osiągnęła 15,5%, ceny węgla oraz gazu osiągają rekordowe poziomy, polski system energetyczny przez lata zaniedbywany, nie jest w stanie przyjąć wszystkich instalacji OZE, wiele elektrowni już dziś zostało czasowo wyłączonych z powodu braku węgla lub wody do chłodzenia. Polska, która odpowiada za 96% unijnej produkcji węgla, nie dysponuje 15-20% wolnych i pozostawionych w gotowości na wypadek kryzysu, czy wojny ścian wydobywczych, nie ma też rezerw strategicznych węgla na rynek krajowy – tłumaczy prof. Raczkowski.

I dodaje, że równolegle tylko w tym roku ponad 3 mln ton węgla wyjechało z Polski do Czech, Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Węgier, czy Austrii. - Ten dysonans sprawia, że kilku milionom gospodarstw domowych grozi ubóstwo energetyczne, a przychody 13% emerytów i rencistów w grupie powyżej 65 lat, nie wystarczają na zaspokojenie warunków bytowych w ramach godnej starości - przestrzega.

Powołuje się też na różne badania, według których od 40 do 66% Polaków ograniczyło swoje wydatki, ale niektórzy, zwłaszcza seniorzy, nie mają już na czym oszczędzać. - Część emerytów i rencistów, ale także osób czynnych na rynku pracy, w wieku produkcyjnym, ale w trudnej sytuacji materialnej – została zmuszona do przyjęcia pomocy, darmowych obiadów, paczek żywnościowych, czy innych form wsparcia, z której nigdy wcześniej nie korzystali – mówi ekspert.

Jego zdaniem dziś równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, winno być wspieranie Polaków, podobnie, jak wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę.

- Dlatego też sieci handlowe wspólnie z Caritasem podjęły wyzwanie wspólnego kształtowania ekonomii społecznej, w której działalność podstawowa, jaką jest handel podmiotów komercyjnych, bezpośrednio służy realizacji celów społecznych i pomocy najbardziej potrzebującym – mówi Renata Juszkiewicz.

Podkreśla, że od ponad 30 lat międzynarodowe sieci handlowe zrzeszone w POHID podejmują działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących w naszym kraju. Niesienie pomocy potrzebującym możliwe jest dzięki ścisłej współpracy koncernów handlowych z wieloma organizacjami pożytku publicznego. Czołowym partnerem, z którym firmy członkowskie POHiD współpracują na co dzień jest katolicka organizacja charytatywna Caritas Polska. Działania charytatywne sieci handlowych na rzecz potrzebujących obejmują: pomoc żywnościową, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne. Beneficjentami pomocy są: polskie rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem, migranci i uchodźcy.

Od 2019 roku członkowie POHiD przekazali za pośrednictwem Caritas Polska pomoc finansową o wartości 70 mln zł oraz 11 tys. ton żywności. Zdaniem Juszkiewicz deprywacja materialna i społeczna dotyka już 2 mln naszych rodaków. Od ponad 30 lat, a szczególnie teraz – w obliczu galopującej inflacji – międzynarodowe sieci handlowe chronią Polaków przed pauperyzacją i wykluczeniem społecznym, wyrównują szanse oraz zapewniają prawo do godnego życia, wolnego od stygmatyzacji i lęku.

- Dotarcie do osób najbardziej potrzebujących możliwe jest dzięki wieloletniej współpracy firm członkowskich POHiD z Caritas Polska – podkreśla prezes POHiD.

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5265 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.