Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

"Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków"

Pod takim hasłem 1 sierpnia wystartowała IV edycja kampanii CSR.

Miejsce króla puszczy na butelkach i puszkach piwa Żubr Kompanii Piwowarskiej zajmą: ryś, niedźwiedź, łoś i sóweczka. Celem kampanii jest pomoc zagrożonym gatunkom oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody. 

Głównym nośnikiem kampanii jest spot wideo nawiązujący do kryzysu klimatycznego, w którym Żubr zaznacza, że problemy przyrody dotyczą każdego. Kampania obejmuje opakowania piwa Żubr z wizerunkami zagrożonych gatunków, POSM oraz współpracę z wybranymi lokalnymi sieciami handlowymi. Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów - przyjaciół Żubra. 

W ramach kampanii i działalności Funduszu Żubra do końca roku planowane są cztery akcje we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Fundusz będzie kontynuował współpracę z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ale przy zupełnie nowym projekcie.  

Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów - przyjaciół Żubra.

Za koncepcję spotu telewizyjnego odpowiada agencja PZL, produkcją zajął się dom produkcyjny Papaya Films, postprodukcją - Platige Image, a udźwiękowieniem - Juice. Działania PR i digital przygotowała Huta 19 im. Joachima Fersengelda, media zaplanował i zakupił dom mediowy Zenith. 

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.