Carrefour w Polsce przekroczył miliard euro przychodów

Taki wynik sieć osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 r.

W I połowie 2022 r. Carrefour osiągnął w Polsce przychody w wysokości 1,080 mld euro, co oznacza wzrost o 8,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. W samym drugim kwartale Carrefour Polska wypracował przychody rzędu 575 mln euro. Na koniec pierwszego półrocza Carrefour liczył u nas 937 sklepów, w tym 93 hipermarkety, 150 supermarketów, 685 sklepów convenience i 9 miękkich dyskontów.

W czasach naznaczonych inflacją Grupa koncentrowała się zapewnieniu klientom możliwie najlepszych cen. Przełożyło się to na stały wzrost udziałów rynkowych w kluczowych krajach Grupy, a w szczególności we Francji, Hiszpanii i Brazylii. W połączeniu z dobrą strategią cenową i silną dyscypliną kosztową umożliwiło to Grupie wywiązać się z zobowiązania podjętego na początku roku, czyli ochrony siły nabywczej klientów.

I tak sprzedaż całej Grupy Carrefour wzrosła w I połowie 2022 r. o 5,4% do 43,42 mld euro i w głównej mierze wzrost ten napędzany był przez Brazylię - drugi co do wielkości rynek Grupy.

Na rodzimym, francuskim rynku sprzedaż w II kwartale 2022 r. wzrosła o 1,4% LFL (+1,9% LFL w żywności, -2,7% LFL w produktach nieżywnościowych). W ciągu kwartału udział Grupy w tym rynku nadal rósł (+0,3 pkt w wartości i +0,5 pkt wolumen w II kwartale), zwłaszcza w hipermarketach i sklepach typu convenience. Na koniec pierwszego półrocza Carrefour we Francji prowadził 5842 sklepy (w tym 253 hipermarkety, 1039 supermarketów, 4370 sklepów convenience, 148 sklepów cash & carry i 32 miękkich dyskontów). Na rodzimym rynku w pierwszym półroczu Carrefour osiągnął przychody w wysokości 19,96 mld euro co oznacza wzrost o 6,1% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r.

W Europie sprzedaż LFL wzrosła o 3,8% w porównaniu z II kwartałem 2021 r. W Hiszpanii (+4,8% LFL), Carrefour napędzany stałym wzrostem udziału w rynku, rozwijał się we wszystkich formatach z dobrymi wynikami sprzedaży.  We Włoszech (+4,7% LFL) firma potwierdziła pozytywną sprzedaż, napędzaną ciągłą poprawą satysfakcji klienta. Także w Rumunii (+6,4% LFL) Carrefour ponownie odnotował duże postępy, po wzroście +8,4% LFL w II kwartale 2021 r. Natomiast w Belgii (-4,8% LFL) sprzedaż spadła, choć mniej niż w poprzednim kwartale (-7,0% LFL).

- W kontekście przyspieszającej inflacji Carrefour osiągnął dobre wyniki, potwierdzając solidność swojego modelu biznesowego i znaczenia strategii handlowej, z ciągłym wzrostem udziału w rynku we wszystkich kluczowych regionach. Ta dobra dynamika jest wynikiem niezawodnej mobilizacji zespołów, która w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów pozwala nam spojrzeć na drugą połowę roku z optymizmem - komentuje Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny Grupy Carrefour.
 
Alexandre Bompard zapowiedział ponadto, że 8 listopada Carrefour przedstawi swój nowy plan strategiczny.
Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.