Wicepremier: producentom żywności blackout nie grozi

Zmienimy rozporządzenie o stopniach zasilania - przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, będzie chroniony przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu - zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Odnosząc się do stopni zasilania w energię i rozporządzenia zawierającego listę odbiorców priorytetowych oraz tego, że brakuje na niej producentów żywności, zaznaczył, że wielokrotnie prowadzone były rozmowy na temat tego, by w stopniach zasilania przemysł rolno-spożywczy miał priorytet.

Na pytanie o to, czy będzie nowelizacja tego rozporządzenia odpowiedział: - Tak, rozporządzenie dotyczące stopni zasilania w energię będzie znowelizowane w ten sposób, że przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, któremu zamknięcie dostaw energii groziłoby zmarnowaniem żywności, będzie uwzględniony na liście priorytetowej, czyli chroniony przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu. Dodał, że zakłada, iż zmiana ta nastąpi do października.

Lista uprzywilejowanych odbiorców

Z możliwościami systemowego czy awaryjnego wyłączenia zasilania, dostaw gazu musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Jednak zamieszanie wprowadziło rozporządzenie z listopada 2021 r., w której wymienione są uprzywilejowane instytucje i podmioty. To one mają ustawowo zapewniony prąd i energię w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem dostawcy energii muszą informować odbiorców o czasowych przerwach w dostawie prądu 12 godzin wcześniej.

Na liście uprzywilejowanych podmiotów znalazły się m.in. gospodarstwa domowe, szpitale, ratownictwo medyczne, wojsko czy zaliczające się do infrastruktury kryzysowej rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje), w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Według przedsiębiorców lista jest za krótka i zabrakło na niej choćby sektora spożywczego. Dlatego w razie przerw w dostawach prądu przedsiębiorstwa z branży spożywczej będą musiały wstrzymać lub ograniczyć produkcję, co spowoduje ogromne straty żywności, podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Źródła: PAP/MH, Dziennik Gazeta Prawna