Fundacja Polska Bezgotówkowa: miliard transakcji za 60 mld zł

Za pośrednictwem terminali zainstalowanych wśród małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji charytatywnych, zrealizowano już ponad miliard transakcji za łączną kwotę 60 mld zł. To efekt flagowego programu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Na zdjęciu: W Programie Polska Bezgotówkowa terminal można też zainstalować w smartfonie

Najwięcej transakcji odnotowano w województwach: mazowieckim (17,5% wszystkich transakcji), śląskim
i wielkopolskim oraz w branżach: spożywczej (43% wszystkich transakcji), gastronomii i sklepach specjalistycznych/wielobranżowych. Łączna kwota transakcji wyniosła prawie 60 mld zł.

W II kwartale 2022 r. średni obrót na terminal wynosił 6,5 tys. zł, co oznacza 23-proc. wzrost względem analogicznego okresu 2021 r. Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia Program Fundacji – 85% poleca Program innym właścicielom firm.

- Chcemy nadal wyposażać przedsiębiorców w niezbędne narzędzia do obsługi płatności bezgotówkowych, ale również wyrównywać szanse oraz niwelować występujące w Polsce białe plamy w dostępie do rozwiązań finansowych i cyfrowych - mówi Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa. - Zależy nam na tym, aby dotrzeć z Programem do osób i przedsiębiorców, którzy nie mieli jeszcze możliwości, aby poznać korzyści wynikające z obrotu bezgotówkowego. Dlatego, jako Fundacja, prowadzimy szereg działań edukacyjnych, które mają pomóc w zwiększeniu świadomości na temat tego, jak ważny i korzystny jest dla konsumentów wybór sposobu dokonywania płatności – tłumaczy Zbigniew Wiśniewski.

Od początku Programu najwięcej terminali zainstalowano wśród małych i średnich firm. Analizując dane z podziałem na województwa i miejscowości, najwięcej terminali wdrożono na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w miejscowościach i miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei najniższy procent zainstalowanych terminali występuje na Podlasiu, w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim
i są to również regiony, gdzie liczba transakcji bezgotówkowych jest najniższa.

Do Programu Polska Bezgotówkowa nadal mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

1 września 2018 r. Program Polska Bezgotówkowa dodatkowo jest rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, fundacje czy stowarzyszenia.

Ilona Mrozowska 4642 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.