Centra handlowe wychodzą na prostą

Już trzeci miesiąc z rzędu duży wpływ na wzrost obrotów mają zwiększone zakupy spożywcze. Dotyczą one tak Polaków, jak i dodatkowych konsumentów, którymi są uchodźcy z Ukrainy.

Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że obroty w centrach handlowych w maju 2022 r. były o 22% wyższe niż w maju 2019 r. W podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: żywność (+67%) i gastronomia (+34%). Bazą porównawczą był maj 2019 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów. Najszybciej w największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA), gdzie obroty były o 29% wyższe niż w maju 2019 r. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 18%, a średnie (20-40 tys. mkw. GLA) i najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 15%. Z kolei odwiedzalność centrów handlowych, prezentowana w oparciu o Footfall Density Index, w czerwcu 2022 r., mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 1,4% wyższa niż w czerwcu 2019 r.

– Obroty w centrach handlowych rosną kolejny miesiąc z rzędu, a klienci odwiedzają je częściej niż przed pandemią. Najnowsze dane potwierdzają, że klienci wrócili do zwyczajów zakupowych sprzed pandemii. To pozwala z ostrożnym optymizmem oceniać możliwości wzrostu w branży centrów handlowych. Nadal bowiem należy pamiętać o wciąż rosnącej inflacji, kosztach energii i niepewności dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Już trzeci miesiąc z rzędu duży wpływ na wzrost obrotów mają zwiększone zakupy spożywcze. Dotyczą one tak Polaków, jak i dodatkowych konsumentów, którymi są uchodźcy z Ukrainy.

Z kolei wzrost obrotów w gastronomii pokazuje, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego czasu w galeriach. Aspekt społeczny centrów handlowych znów mocno nabiera znaczenia, a teorie o zmierzchu handlu stacjonarnego okazały się nietrafione.

Równolegle ze zwiększonymi obrotami rośnie odwiedzalność, która od kwietnia 2022 r. jest wyższa od tej sprzed pandemii. W wynikach odwiedzalności widać obecność grupy dodatkowych konsumentów, pochodzących z Ukrainy. Ich wpływ na odwiedzalność jest widoczny zwłaszcza w tych miejscach, gdzie koncentrują się uchodźcy.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.