Izrael zakazuje klatkowego chowu kur niosek

Wdrożenie alternatywnych systemów chowu kur ma nastąpić do 2038 r. Również w Europie kolejne kraje zakazują już klatkowego chowu kur niosek - są to Czechy, Austria, Szwajcaria oraz Niemcy.

Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Izrael ogłosił nową politykę dobrostanu zwierząt, której celem jest rezygnacja z produkcji jaj w systemie klatkowym.

Według przedstawionych założeń wdrożenie produkcji jaj w systemach bezklatkowych ma nastąpić do 2038 r. Najnowsze prawo zakazuje stawiania kurników w chowie klatkowym, w tym w systemach combi, oraz zakłada stopniowe wycofywanie istniejących instalacji. W Izraelu zaledwie 3,2% kur niosek jest utrzymywanych w chowie innym niż klatkowy. Izraelscy producenci jaj mają otrzymać wsparcie finansowe w ramach przeprowadzonej reformy rolnej.

– Nowa polityka Izraela to ważny krok w kierunku globalnej poprawy dobrostanu zwierząt. Dzięki niej około 10 milionów kur nie będzie trzymanych już w klatkach - zarówno bateryjnych, wzbogaconych, jak i tak zwanych systemach combi. To dobra informacja, ponieważ żaden z tych systemów nie zapewnia zwierzętom możliwości realizacji podstawowych potrzeb behawioralnych, jak grzędowanie czy swobodne poszukiwanie pożywienia, a każdy z tych systemów wiąże się nieuchronnie z ogromnym cierpieniem zwierząt – mówi Maria Madej, menadżerka ds. relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Również w Europie kolejne kraje zakazują już klatkowego chowu kur niosek – są to Czechy, Austria, Szwajcaria oraz Niemcy. Co więcej, w 2023 r. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zakazu hodowli i chowu klatkowego nie tylko kur, ale też świń, cieląt, kaczek, przepiórek, królików oraz gęsi. Zakaz miałby stać się obowiązującym prawem w całej Unii Europejskiej od 2027 r. Według badania YouGov z października 2020 r. zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych popiera 63% Polek i Polaków, a według badania Biostat ze stycznia 2022 62,4% konsumentów uważa, że w kraju powinien zostać wprowadzony zakaz hodowli klatkowej kur niosek.

- Wprowadzenie zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej jest naturalnym krokiem wynikającym ze zmian biznesowych i rynkowych w większości krajów europejskich. W Polsce ponad 140 firm zadeklarowało rezygnację z jaj z chowu klatkowego, a 38 z nich, w tym największe sieci handlu detalicznego, już wdrożyły swoje deklaracje w życie. W całej Europie podobne deklaracje złożyło ponad 1200 firm - mówi Maria Madej.

I dodaje, że Parlament Europejski i Komisja Europejska już wypowiedziały się pozytywnie o zakazie.

- Liczymy, że nasz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi również da swoje poparcie dla tych zmian, zgodnie z oczekiwaniami polskiego i europejskiego społeczeństwa. Pod petycją naszego Stowarzyszenia i Compassion Polska o poparcie ze strony ministra podpisało się już ponad 20 tysięcy Polaków i Polek - informuje.

Petycję do Ministra Rolnictwa o poparcie europejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach można podpisać na stronie: https://otwarteklatki.pl/petycje/zakonczmy-epoke-klatkowa.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.