POHiD jest przeciwko podniesienia progu kradzieży

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji negatywnie ocenia przyjętą przez Komisję Nadzwyczajną do Spraw Zmian w Kodyfikacjach poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, podwyższającą próg pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł.

Według Renaty Juszkiewicz, prezes POHiD (na zdjęciu), z perspektywy branży handlowej podwyższenie progu aż o 300 zł będzie zachętą dla przestępców, zwłaszcza w warunkach wysokiej inflacji, gdy pokusa łatwego zarobku staje się coraz silniejsza.

- Apelujemy do Senatu RP o rezygnację z wdrożenia proponowanej zmiany z uwagi na konsekwencje dla przedsiębiorców w postaci wzrostu skali kradzieży w placówkach handlowych – mówi Renata Juszkiewicz. - Uważamy, iż podniesienie progu kradzieży o 300 zł stanowi w okresie kryzysu, jaki dotyka wielu uczciwych Polaków, niezrozumiałą zachętę dla zawodowych złodziei i z tego powodu jest wątpliwe etycznie - dodaje.

Zwraca uwagę, że przedsiębiorcy branży handlowej zmagają się z problemem kradzieży dokonywanych przez grupy przestępcze, które coraz śmielej sobie poczynają, a proceder ten w ostatnim czasie zdecydowanie narasta.

- Omawiana zmiana nie pomoże przedsiębiorstwom, a jedynie zachęci sprawców kradzieży do przestępczej aktywności. Niezrozumiała jest dla nas sytuacja, kiedy „waloryzuje się” próg wykroczenia znacznie powyżej wartości inflacji i buduje się dodatkową zachętę dla przestępców, kosztem uczciwych obywateli, którzy będą ponosić konsekwencje takich zmian jako przedsiębiorcy (koszty dodatkowych zabezpieczeń i ponoszonych strat) – uważa Renata Juszkiewicz.

Podobnego zdania jest Polska Izba Handlu. - Podwyższenie progu przestępstwa przy kradzieży z 500 zł na 800 zł jest absolutnie niedopuszczalne – mówił w połowie czerwca Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

 

 

Katarzyna Pierzchała 5264 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.