Społem przyjęte do Euro Coop

21 czerwca br. podczas Zgromadzenia Ogólnego Euro Coop, europejskiej organizacji spółdzielni konsumenckich, "Społem" zostało jej pełnoprawnym członkiem. Starania o przyjęcie w poczet tej europejskiej instytucji trwały ponad pół roku.

10 grudnia 2021 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" złożył wniosek o przyjęcie go w poczet Europejskiej Wspólnoty Spółdzielni Spożywczych, o czym pisaliśmy tutaj. Po pół roku Zgromadzenie Ogólne Euro Coop, zaaprobowało, aby "Społem" zostało jej pełnoprawnym członkiem. 21 czerwca br. wybrano również nowy zarząd Euro Coop. Mathias Fiedler ponownie został przewodniczącym, wybrano też pierwszego wiceprzewodniczącego i nowych wiceprzewodniczących. Ryszard Jaśkowski, prezes KZRSS "Społem", został członkiem zarządu.

Euro Coop to Europejska Wspólnota Spółdzielni Konsumenckich, której członkami są krajowe organizacje spółdzielni konsumenckich, działające głównie w handlu detalicznym żywnością, w 19 krajach europejskich i 1 pozaeuropejskim. W ubiegłym roku w jego szeregi wstąpiła Francja a Polska jest ostatnim krajem z własną spółdzielczością, która nie miała do tej reprezentacji w tej europejskiej organizacji spółdzielców.

Co KZRSS da uczestnictwo w europejskiej organizacji? Nastąpi m.in. transfer danych, doświadczeń i technologii (w tym tzw. zielonej). - Nie wykluczamy też wspólnych zakupów – ujawnił nam Ryszard Jaśkowski. Nie bez znaczenia jest również fakt, że polska spółdzielczość zyska reprezentację w Unii Europejskiej i będzie miała wpływ na tworzenie prawa.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.