W Polsce z dymem idą miliardy, ale miliardy legalne

Według KPMG w 2021 r. Polacy wypalili 41,9 mld sztuk papierosów, czyli o 1,32 mld sztuk więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie udział papierosów nielegalnych był historycznie niski i wyniósł zaledwie 4,9%.

Firma KPMG co roku publikuje badanie dotyczące nielegalnej konsumpcji papierosów w 27 państwach członkowskich UE, a także Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii.

Zgodnie z najnowszym raportem firmy, w 2021 r. największym w UE rynkiem nielegalnych papierosów pozostawała Francja.

W 2021 r. Francuzi skonsumowali 15,1 mld sztuk nielegalnych papierosów (wzrost o 3,4 mld sztuk), z czego prawie połowę (7,96 mld) stanowiły papierosy podrabiane. Całościowo przełożyło się to na utratę wpływów podatkowych do francuskiego budżetu rzędu 6,2 mld euro.

Dla porównania, w Polsce w 2021 r. wypalono 2,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, czyli o 1,4 mld sztuk mniej niż przed rokiem (spadek o 3,7 pkt. proc.). Przekłada się to na utratę wpływów podatkowych ze sprzedaży papierosów rzędu 0,28 mld euro. Jednocześnie jednak udział papierosów nielegalnych był w Polsce historycznie niski i wyniósł zaledwie 4,9%.

- W ostatnich kilku latach walka z papierosowym podziemiem przypomina dobrze naoliwioną maszynę. Każdy element znakomicie spełnia w niej swoją funkcję. Od zmian w prawie eliminujących luki po jego skuteczną egzekucję. Tylko w ub.r. polskie służby zlikwidowały 70 fabryk produkujących nielegalne papierosy. To najlepszy wynik w UE - podkreśla Michał Mierzejewski, prezes zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Raport KPMG na zlecenie firmy PMI wskazuje także, że nieco ponad połowa państw członkowskich UE (16 z 27 państw) doświadczyła w 2021 r. malejącego bądź stabilnego spożycia nielegalnych papierosów. W Unii Europejskiej w 2021 r. wypalono łącznie o 1,3 mld sztuk więcej nielegalnych papierosów niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9%. Wielkość szarej strefy tytoniowej w UE szacuje się na 35,5 mld sztuk nielegalnych papierosów, co odpowiada 8,1% całkowitej konsumpcji w regionie.

Zgodnie z raportem KPMG w 2021 r. w Polsce wypalono łącznie 41,9 mld sztuk papierosów, czyli o 1,32 mld sztuk więcej niż rok wcześniej.

Ilona Mrozowska 4593 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.